pondelok 29. novembra 2021

SR: Zálohované obaly

Od 1. januára 2022 sa spúšťa aj na Slovensku zálohovanie jednorazových plastových a kovových obalov. Za vrátenie takýchto obalov budeme dostávať späť zaplatené zálohy pri ich kúpe. Podľa poslednej novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov je cieľom Slovenska od roku 2025 vyzbierať najmenej 90 % plastových a kovových jednorazových obalov od nápojov. Na porovnanie súčasným separovaním odpadu sa darí vyzbierať len okolo 60 % plastových nápojových obalov.

Zálohované obaly bude možné od 1. januára 2022 vrátiť v obchodných prevádzkach, ktoré predávajú potraviny. Nápoje sa budú vracať do odberného automatu - zálohomatu alebo v prípade menších potravín napríklad pri pokladni. Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 centov. V Nitre, Senci, Krupine, Košiciach či Nových Zámkoch sa už počas letných mesiacov vyzbierali v rámci testovacej prevádzky prvé desiatky tisíc prázdnych obalov.

Zber veľkého množstva obalov v rýchlom čase umožňujú vďaka svojim vlastnostiam zálohomaty. Prijímajú, rozpoznávajú, triedia, stláčajú, skladujú a navyše vďaka inteligentným technológiám reportujú a zúčtujú vrátenie zálohy. Zároveň obchodníkovi a správcovi zabezpečujú v reálnom čase pravidelné a užitočné analýzy. Analýzy odhadujú, že na Slovensku sa postupne vyzbiera až 1,2 miliardy prázdnych obalov.