utorok 30. novembra 2021

#SklapniMobil: Nová detox výzva

Viac než polovica Slovákov trávi s mobilom viac času, než si želajú. Nadmerné používanie mobilu priznalo v prieskume vyše 79 % mladých Slovákov vo veku 18-26 rokov. Tipy expertov na digitálnu pohodu a netradičný adventný kalendár s 24 dennými výzvami si môžu všetci záujemci vyskúšať už od 1. decembra.

V rámci prieskumu Samsungu (1.050 Slovákov vo veku 18 až 65 rokov, november 2021) odpovedalo na otázku „Trávite s mobilným telefónom viac času, než by ste si priali?“ pozitívne 54,4 % respondentov, vo vekovej kategórii 18-26 rokov dokonca 79,2 % respondentov. Tá istá veková skupina uviedla, že by z domu neodišla bez mobilu skôr než bez peňaženky (65,4 % respondentov) a 40 % týchto mladých ľudí má mobil po ruke aj pri štedrovečernom stole. „Na tomto výskume je zaujímavé nielen to, že pre mladých je mobilný telefón úplne všadeprítomný spoločník, ale hlavne to, že si nadmerný čas pri mobile sami uvedomujú a majú pocit, že s telefónom trávia čas proti svojej vôli. Je pravdepodobné, že to súvisí aj s obdobím pandémie, kedy rôzne druhy digitálnych závislostí v populácii vzrástli“, komentuje adiktológ MUDr. Adam Kulhánek, PhD.

Na webovej stránke sklapnimobil.sk bude od 1. do 24. decembra na každý deň pripravená jedna detox výzva, ktorá otestuje vzťah k používaniu smartfónu. Zaregistrovaní účastníci dostanú každý večer emailom výzvy na nadchádzajúci deň, môžu sledovať svoj pokrok na stránke a budú tiež zaradení do štyroch týždenných súťaží o smartfóny, ktoré sa dajú vďaka ohybnému displeju ľahko "sklapnúť". Výzvu pomáhali navrhnúť odborníci na digitálne závislosti a zdravý životný štýl. Medzi nimi sú aj Ing. Aneta Baklová, PhD., koučka digitálneho detoxu, MUDr. Adam Kulhánek, PhD., adiktológ a kouč mäkkých zručností a psychológ PhDr. Marek Madro, PhD.