štvrtok 2. decembra 2021

PAAS: Registrácia na parkovanie

Od 1. decembra je spustená registrácia do systému Bratislavský parkovací asistent PAAS pre prvé lokality, kde bude začiatkom budúceho roka zavedená mestská parkovacia politika. Platnosť registrovaných parkovacích kariet sa začína 10. januára 2022 v prvých zónach: Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Registrovať a zakúpiť si rezidentskú parkovaciu kartu či iné parkovacie karty (bonusovú, návštevnícku, abonentskú) je možné cez paas.sk. 

Rezidenti prvých troch zón budú môcť po registrácii a zakúpení rezidentskej parkovacej karty v mieste svojho bydliska parkovať neobmedzene bez ďalšieho poplatku. Návštevníci regulovanej zóny budú, naopak, po 10. januári platiť za parkovanie v stanovenom čase hodinovú sadzbu. Obyvatelia prvých zón získajú výhodu a ich rezidentské karty pre prvé auto zakúpené do 30. apríla 2022 budú platiť 15 mesiacov za cenu ročnej rezidentskej karty. Rezidenti môžu v systéme požiadať aj o bezplatnú návštevnícku kartu, vďaka ktorej získajú voľné hodiny na parkovanie pre svoje návštevy. Registrovať sa môžu všetci Bratislavčania s trvalým pobytom kdekoľvek v hlavnom meste a za desať eur na rok si môžu kúpiť takzvanú bonusovú parkovaciu kartu, s ktorou budú môcť parkovať v ktorejkoľvek regulovanej zóne dve hodiny denne bez ďalšieho poplatku.

Ceny v rámci parkovacej politiky ostávajú nezmenené. Rezident za prvé auto zaplatí na rok 39 eur, za druhé auto 150 eur na rok a za tretie auto 500 eur na rok. V balíku služieb bude zároveň 100 voľných parkovacích hodín na rok, ktoré je možné poskytnúť na parkovanie návštevám, ale aj dve hodiny parkovania denne v inej zóne za desať eur ročne. Návštevnícka karta sa bude dať získať aj bez rezidentskej karty (parkovanie vo vlastnej garáži či nevlastnenie auta), a to na voľných 150 parkovacích hodín za rok. Zdravotne ťažko postihnutí s osobnou asistenciou môžu získať návštevnícku kartu s voľnými 500 parkovacími hodinami na rok. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú podľa typu zóny platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Za parkovanie v regulovaných zónach budú platiť aj abonenti (podnikatelia, vlastníci nehnuteľnosti), a to od 500 až po 1.500 eur za rok.