piatok 3. decembra 2021

Reality: Ako sa budú vyvíjať ceny?

Realizačné ceny nehnuteľností na bývanie (za ktoré sa skutočne predali) medziročného vzrástli v 3. kvartáli 2021 až o 8 %. Išlo o najrýchlejšie tempo rastu v tomto roku a prispel k tomu hlavne výraznejší rast cien existujúcich nehnuteľností. Ich ceny sa oproti minulému roku zvýšili až o 10,5 %. Nové nehnuteľnosti rástli pomalším tempom (o 5,1 %).

Aj v porovnaní oproti 2. kvartálu 2021 sa realizačné ceny bytov a domov výrazne zvýšili, a to o 4,7 %. Je to najvyšší kvartálny rast za posledné zhruba 4 roky. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom rástli hlavne ceny nových nehnuteľností (o 8,1 %), existujúce nehnuteľnosti zdraželi miernejším tempom (o 2,6 %). Rast cien novostavieb je okrem silného dopytu zapríčinený aj zdražovaním stavebných materiálov. Ich ceny sa totiž začali zvyšovať zhruba od marca tohto roka a z mesiaca na mesiac sa tento rast zrýchľuje. Aktuálne dosahuje až dvojciferné hodnoty. Preto sa očakáva, že aj v ďalších štvrťrokoch budú ceny novostavie rásť rýchlejšie než ceny už existujúcich nehnuteľností. Údaje o vývoji realizačných cien nehnuteľností pochádzajú zo Štatistického úradu SR, ktorý pri ich výpočte vychádza z databázy katastra nehnuteľností. Okrem ŠÚ SR zverejňuje vývoj cien nehnuteľností aj NBS, tá ale pracuje s ponukovými cenami podľa Cenovej mapy nehnuteľností. Nakoľko realizačné a ponukové ceny nehnuteľností sú samozrejme odlišné, tak sa odlišujú aj štatistiky ŠÚ SR a NBS.

Stavebná produkcia bola v septembri nižšia ako vlani, a to o takmer -5 %. Výrazne nižšia ako pred rokom je nová výstavba a rekonštrukcie (o cca desatinu), ktorá má dominantný podiel na našej celkovej stavebnej produkcii. Druhá zložka, ktorou sú práce na opravách a údržbe, dokázali medziročne rásť, a to o takmer 11 %. Z hľadiska iného členenia vidíme, že medziročne nižšia je aj výstavba budov (o cca -4 %) a tiež aj výstavba diaľnic a inžinierskych stavieb, ktorá klesla výraznejšie, a to o zhruba -10 %. Za obdobím spred pandémie (september 2019) naša stavebná produkcia stále výrazne zaostáva, a to až o -23 %. Približne o -29 % nižšia ako pred koronakrízou je nová výstavba (vrátane rekonštrukcií) a oprava a údržba je slabšia o -23 %. Výstavba budov aj inžinierska výstavba zaostáva za úrovňou spred pandémie o zhruba – 25 %.

Analytici očakávajú, že ceny nehnuteľností budú ďalej rásť, ale tento rast by sa mohol zastabilizovať. Dôvodom je predovšetkým dlhodobo slabá ponuka nehnuteľností, pričom silný dopyt bude tlačiť na rast cien bytov a domov. Prispejú k tomu aj rýchlo rastúce ceny stavebných materiálov, čo sa prejavuje hlavne pri novostavbách. Budúci vývoj cien stavebných materiálov je veľmi ťažké odhadnúť, keďže závisieť bude aj od toho, ako ovplyvní súčasná vlna pandémie výrobu a či opäť povedie k nedostatku materiálov a výrobkov na svetovom trhu. Okrem toho, dopyt je podporovaný aj tým, že úrokové sadzby z úverov sú stále na úrovni historických miním, čo láka ľudí ku kúpe a tlačí ceny smerom nahor. No a v neposlednom rade na realitný trh vplýva aj úroveň vakcinácie a aktuálna 3. vlna pandémie. Zhoršená pandemická situácia a aktuálny lockdown môže opäť utlmovať dopyt po nehnuteľnostiach. Brzdiaco na realitný trh vplývajú aj prísnejšie pravidlá poskytovania hypoték stanovené NBS. A rovnako brzdiaco môžu na realitný trh pôsobiť už dosť vysoké ceny nehnuteľností, ktoré už v mnohých prípadoch narážajú na kúpyschopnosť obyvateľstva.