pondelok 29. novembra 2021

Prvá pomoc+: Za november a december 2021

Vláda SR schválila návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Zamestnávatelia a SZČO si tak budú môcť prilepšiť získaním vyššieho finančného príspevku až o 50 % oproti pôvodnej schéme Prvej pomoci.

Konkrétne môžu zamestnávatelia na Slovensku žiadať za november a december t. r. príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80 % celkovej ceny práce (opatrenia 1 a 3A). SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 810 € v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 2). Ak neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, majú nárok na príspevok vo výške 315 € z opatrenia 4. Rovnaká výška platí aj pre jednoosobové s.r.o. Naďalej môžu zamestnávatelia žiadať tiež o príspevok na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania najneskôr k 1. októbru 2021. O príspevky sa môžu uchádzať aj tie subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2021, najneskôr však k 1. októbru 2021.

Úrady práce aktuálne prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za september a október. Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac september môžu svoje žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B podávať do 30. novembra 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac október je možné podávať do konca decembra 2021. Bližšie informácie pre žiadateľov o príspevky z projektu Prvá pomoc budú zverejnené na stránke pomahameludom.sk.