piatok 10. decembra 2021

EU: Bezplatný mobilný roaming pokračuje

Európski občania budú môcť pri cestovaní do iných členských štátoch Európskej únie používať svoje mobilné telefóny bez nadmerných dodatočných nákladov. Európsky parlament a Rada EÚ sa dohodli o predĺžení roamingových pravidiel, ktoré boli pôvodne dohodnuté v roku 2017 a v júni budúceho roka mali skončiť. Nové nariadenie nadobudne po schválení účinnosť 1. júla 2022 a predĺži platnosť pravidiel do konca júna 2032.

Vyjednávači sa dohodli na rozšírení pravidiel a doplnení povinností pre operátorov, aby garantovali kvalitu a rýchlosť volania, esemeskovania aj využívania mobilných dát. Zaviedli tiež cenové limity pre sumy, ktoré si operátori účtujú navzájom za používanie sietí v zahraničí (veľkoobchodné poplatky), ktoré budú od roku 2022 obmedzené na 2 EUR za gigabajt a postupne sa znížia na 1 EUR v roku 2027. Poslanci Európskeho parlamentu upustili od svojej požiadavky na zahrnutie zákazu nadmerných poplatkov za hovory na čísla z domovskej krajiny do inej členskej krajiny EÚ (volania v rámci EÚ). Vyjednávači sa však zhodli, že Európska komisia musí do roku 2023 posúdiť, či bude takýto zákaz potrebný.

Dohoda by mala garantovať rovnakú kvalitu služieb, na aké sú používatelia zvyknutí doma. Zákazník bude mať garantovaný aj bezplatný prístup k núdzovým službám. Dohoda zaväzuje operátorov poskytovať potrebnú flexibilitu voči zákazníkom v prípade nepredvídateľných situácií, akou je pandémia COVID-19. S novými technológiami a rozširujúcim sa 5G pokrytím zákonite rastie aj spotreba dát, takže postupné znižovanie veľkoobchodných cien je nevyhnutné, ak sa majú aspoň zachovať súčasné podmienky.