utorok 7. decembra 2021

Výzva: Podpora pre gastro a cestovný ruch

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo štvrtú, jesennú výzvu schémy pomoci „de minimis“ pre oblasť cestovného ruchu a gastra za rovnakých podmienok ako boli predošlé tri výzvy. Pomoc je určená na úhradu časti fixných nákladov a vypláca sa spätne za mesiace september, október a november 2021.

Výzva je určená pre všetkých, ktorí ešte z tejto schémy môžu čerpať, teda nevyčerpali limit 200-tisíc určený pre jedného žiadateľa. Príprava novej výzvy administratívne vyžaduje 4 - 5 týždňov. V rámci sekcie cestovného ruchu na ministerstve vytvorili odbor štátnej pomoci, ktorý poskytne aj poradenstvo. Rezort dopravy vypláca príspevok na krytie časti fixných nákladov zo schémy „de minimis“ už rok. V rámci prvej výzvy za obdobie apríl 2020 až október 2020 bolo vyplatených 56,8 mil. eur. Vyplatená suma druhej výzvy za mesiace november 2020 až marec 2021 bola vo výške 54 miliónov eur. Tretia výzva za mesiace apríl a máj 2021 stále prebieha, doposiaľ je vyplatených 13,2 mil. eur.

Tí, ktorí už limit schémy „de minimis“ vyčerpali, môžu žiadať o pomoc v rámci takzvanej veľkej schémy štátnej pomoci, kde ministerstvo dopravy rovnako plánuje rozšírenie. Spustenie tretej výzvy v rámci takzvanej veľkej schémy sa plánuje na prelome januára / februára budúceho roka. Týkať sa bude obdobia september až december 2021. Doposiaľ vyplatilo ministerstvo dopravy v rámci „veľkej schémy“ žiadosti za 8 miliónov eur. Celkovo vyčlenil rezort dopravy na pomoc 257 miliónov eur. Na pomoc podnikateľom v cestovnom ruchu a gastre je k dispozícií ešte približne sto miliónov eur z pôvodne vyčlenených finančných prostriedkov.