piatok 10. decembra 2021

DESI: Zaostalé Slovensko

Slovenské firmy patria k najmenej digitalizovaným v Európe a ich zaostávanie za priemerom únie sa prehlbuje. Ukazuje to štúdia Digital Economy and Society Index (DESI), ktorú každoročne vydáva Európska komisia. V integrácii digitálnych technológií vo firmách, ktorá je jedným zo štyroch hlavných kritérií indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti, sa Slovensko umiestnilo spomedzi dvadsiatich siedmych krajín Európskej únie na 21. mieste. Ukazovateľ vyjadruje, nakoľko podniky využívajú technológie na elektronickú výmenu a zdieľanie informácií, sociálne médiá, analytiku, cloud a umelú inteligenciu, ale taktiež či vystavujú a prijímajú elektronické faktúry a aký podiel na celkových tržbách majú z elektronického obchodovania.

Hoci medziročne sa postavenie Slovenska v rebríčku nezhoršilo, rozdiel vo využívaní digitálnych technológií medzi európskymi a slovenskými firmami sa zväčšuje. Kým pred piatimi rokmi zaostávali slovenské firmy v celkovom skóre digitalizácie za európskym priemerom zhruba o 12 %, aktuálne predstavuje rozdiel takmer 30 %. „Index DESI ukazuje, že obzvlášť málo využívajú slovenské firmy technológie na dátové analýzy. Vlani išlo iba o niečo viac ako 5 % firiem, zatiaľčo napríklad v Holandsku a v Dánsku je ich vyše štvrtina. Menej ako na Slovensku ťažia z analytiky veľkých objemov dát už iba podniky v Rumunsku“, upozorňuje Richard Kraus. Na predposlednom mieste z európskej dvadsaťsedmičky sa Slovensko ocitlo aj v rebríčku  využívania umelej inteligencie a výrazne podpriemerné je tiež v rozšírení cloudu, ktorý využíva  menej ako pätina firiem. „Slabou digitalizáciou sa firmy pripravujú o možnosť získať konkurenčné výhody, či už zlepšením produktov a služieb, skvalitnením celkovej zákazníckej skúsenosti, alebo expanziou na nové trhy“, dodáva R. Kraus.

Lepší manažment a intenzívnejšie využívanie dát považuje Európska komisia  za jednu zo strategických úloh pre zvýšenie konkurecieschopnosti Európskej únie vo svete. Víziou komisie je, aby do roku 2030 používalo cloud, umelú ingeligenciu a analytiku dát až 75 % firiem. Na dlhodobý trend stagnácie až poklesu hodnotenia v DESI zareagovala aj slovenská vláda, ktorá tento rok schválila stratégiu a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v tomto indexe. Bude to však stačiť?