utorok 7. decembra 2021

SR: Pandemické OČR pri uzavretých školách a karanténe

Rodičia detí, ktorých školy sú v týchto dňoch uzatvorené, majú po splnení podmienok naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné (0ČR). Podmienky nároku na dávku ani postup žiadosti o ňu sa nemenia. Nárok na pandemické OČR budú mať niektorí poistenci aj počas nadchádzajúcich zimných prázdnin.

Na pandemické OČR majú nárok poistenci, ktorí sa starajú o deti do 11 rokov (resp. do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých škola alebo trieda bola uzatvorená. Rovnako má na túto dávku nárok aj rodič, ktorému pediater potvrdil potrebu starostlivosti o dieťa z dôvodu, že dieťa je v karanténe. Ak poistenec ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku a pediater mu potvrdil potrebu ošetrovania, tiež má nárok na pandemické OČR. Rovnaká situácia pri starostlivosti je aktuálne aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu – ak je uzatvorená. Počas školských prázdnin nárok na pandemické ošetrovné vznikne, ak je škola aj počas obdobia školských prázdnin uzatvorená hygienikom (na čas určený hygienikom). Počas školských prázdnin majú nárok na pandemické ošetrovné aj poistenci, ak ošetrujú choré dieťa do 16 rokov alebo ak má dieťa do 11 rokov nariadenú karanténu (obe situácie potvrdzuje pediater). Ak ochorie dieťa 16-ročné a staršie, poistencovi vznikne nárok na bežné ošetrovné v rozsahu najviac 14 kalendárnych dní. Aj toto ochorenie na tlačive žiadosti potvrdzuje lekár.

Postup žiadosti o pandemické OČR sa nemení, pri uzatvorení školy je to  prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa však posiela len vtedy, ak o dávku od 20. 3. 2020 ešte nikdy nežiadali. Ak ju už poberali, stačí na konci kalendárneho mesiaca poslať vyplnený elektronický formulár Čestné vyhlásenie k pandemickej OČR. Poistenec v ňom vyznačí počet dní, počas ktorých sa o dieťa staral. Rodičia sa pritom môžu pri starostlivosti o dieťa vystriedať, formulár zašle každý za seba. Ak poistenec o pandemické OČR žiada prvýkrát, zasiela oba elektronické formuláre – najskôr Žiadosť o pandemické ošetrovné a na konci mesiaca Čestné vyhlásenie k pandemickej OČR. Rovnako prostredníctvom e-formulára žiadajú o pandemické OČR aj poistenci, ktorých dieťa do 11 rokov veku má lekárom telemedicínsky („na diaľku“) nariadené karanténne opatrenie / izoláciu (v takomto prípade doklady o potrebe starostlivosti zasiela Sociálnej poisťovni pediater). Povinnosťou poistenca pritom zostáva na konci mesiaca zaslať pobočke formulár Čestné vyhlásenie k pandemickej OČR, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ošetroval.

Rodičia či iní poistenci, ktorí ošetrujú choré dieťa, žiadajú pobočku Sociálnej poisťovne o ošetrovné (aj pandemické) prostredníctvom originálu žiadosti o ošetrovné potvrdenej lekárom (tlačivo má k dispozícii lekár) a v prípade zamestnanca aj zamestnávateľom. Výška pandemickej OČR je rovnaká ako výška štandardnej dávky ošetrovné. Za deň je to 55% denného vymeriavacieho základu. Sociálna poisťovňa tento rok do októbra vyplatila svojim poistencom viac ako 262 tisíc dávok ošetrovné, z toho takmer 242 tisíc bolo pandemických dávok.