streda 8. decembra 2021

Upozorňujeme: Nebezpečný med aj klobása

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) upozorňuje na zdravie ohrozujúce potraviny v našich obchodoch, ktoré sa zistili v rámci úradnej kontroly potravín. Ide o potraviny, ktoré sú nielen na Slovensku tradične späté s vianočnými sviatkami.

V košickej predajni METRO bola v odbere vzorky Med kvetový lipový 900g, DMT 17.8.2024, šarža M21L2004, krajina pôvodu zmes medov EÚ a mimo EÚ, výrobca MEDAS s.r.o., Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves zistená prítomnosť rezíduí veterinárneho liečiva tylozín v množstve 2,6 µg/kg. Inšpektori preto nariadili stiahnuť výrobok z trhu.

V rámci úradnej kontroly potravín v predajni Janowiak Andrzej Mgr., Ing., Hviezdoslavova 53/8, 029 01 Námestovo bolo v odbere vzorky „Goralská klobása“, DS 3.12.2021, šarža 21309001, krajina pôvodu Poľsko, výrobca KABANOS” Kojs Mirosław i Joanna Kojs-Kowalczyk Spółka Jawna, Spółdzielców 1, Jabłonka 34-484, PL 12110317 WE zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu - 4,9 µg/kg (max. 2) a PAU4 - 33,6 µg/kg (max. 12). Výrobok bol už vypredaný, prevádzkovateľ informuje zákazníkov o záveroch analýzy prostredníctvom vývesky na predajni.