streda 8. decembra 2021

COVID-19: Nové termíny

COVID-19-PASS, GreenPass, Digitálny COVID preukaz, eHranica... Vyznáte sa v nových pojmoch? Na časté nedorozumenia, s ktorými sa stretávajú operátori call centra, upozornilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) a pripravilo stručný prehľad.

COVID-19-PASS - deväťmiestny kód obsahuje čísla, písmená a pomlčky. Má ho každá osoba, ktorá sa už registrovala na testovanie koronavírusu alebo očkovanie proti COVID-19 prostredníctvom internetového portálu korona.gov.sk, prípadne súkromného laboratória. Nájdete ho v doručených SMS správach v mobile, prípadne v doručených emailoch.

Digitálny COVID preukaz EÚ - doklad generovaný systémom na preukázanie očkovania, prekonania (len na základe testu PCR) či testovania ochorenia COVID-19. Generuje sa na základe žiadosti cez portál korona.gov.sk, zobraziť sa aj v aplikácii zdravotnej poisťovne. Podľa NCZI je veľmi dôležité pozorne čítať popisy k jednotlivým poliam vo formulári, aby nedochádzalo k vysokej chybovosti. Napríklad, ak je uvedený rok narodenia, je potrebné písať len rok, a nie celý dátum. Pri telefónnom čísle sa namiesto prvej nuly zadáva medzinárodná predvoľba v tvare +421. Potvrdenie po pozitívnom výsledku PCR testu sa v systéme generuje až po uplynutí karantény, teda približne o 12 dní.

GreenPass – označenie mobilnej aplikácie, do ktorej je možné načítať Digitálne COVID preukazy EÚ. Ak zabudnete PIN kód, NCZI odporúča aplikáciu zo zariadenia odinštalovať a opätovne nainštalovať, čím sa heslo zresetuje.

eHranica – formulár na registráciu pri príchode na územie Slovenska je dostupný prostredníctvom portálu korona.gov.sk. Údaje sa musia zhodovať s údajmi, ktoré boli zadané pri prvej registrácii na testovanie. Pri nesprávnom vyplnení je možné opraviť údaje len prostredníctvom regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ak nemáte pridelené rodné číslo, je tu možnosť použiť iný identifikátor. Pri viacerých prihlasovaniach je nesprávne zadávať rôzny identifikátor, pretože sa vytvoria nové COVID pasy a tak ako testovanie či očkovanie je aj eHranica založená na COVID pase. Vždy je potrebné zadávať rovnaké údaje. Ak nepríde SMS alebo e-mail o registrácii, podľa NCZI sa nepodarilo vyplniť formulár eHranica.