utorok 4. januára 2022

Aktuálne: Zálohovanie obalov

Zálohovanie jednorazových obalov je od 1. januára 2022 realitou už aj na Slovensku. Ako celý systém funguje? Pripravili sme prehľad najdôležitejších otázok spojený s novým systémom zálohovania. Nápoje, ktoré nie sú zálohované, môžete kúpiť v rámci prechodného obdobia maximálne do 30. júna 2022.

AKÉ OBALY SA BUDÚ ZÁLOHOVAŤ?
Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, ktoré sú balené v plastových fľašiach či plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Medzi výnimky, ktorých sa zálohovanie zatiaľ netýka, sú obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Tieto obaly sa naďalej vhadzujú do žltých kontajnerov určených na zber plastov.

AKO ROZPOZNÁM OBALY URČENÉ NA ZÁLOHOVANIE?
Zálohovať môžeme len obaly označené symbolom zálohovania, teda symbolom Z vsadeným do recyklačných šípok umiestnený v blízkosti čiarového kódu a dopĺňať ho bude text „ZÁLOHOVANÉ“.

MÔŽEM ODOVZDAŤ AJ POKRČENÚ FĽAŠU?
Nie, fľaše aj plechovky sa odovzdávajú neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak ich vie zálohomat overiť a vyplatiť naspäť zálohu.

ČO AK SI ZAKÚPIM STARÝ OBAL BEZ OZNAČENIA „Z“?
Obaly bez označenia symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

MÔŽEM VRÁTIŤ STARÝ OBAL BEZ „Z“ PREDAJCOVI V OBCHODE?
Staré nezálohované obaly bez „Z“, obaly zo zahraničia, obaly s poškodenou etiketou, obaly nespadajúce pod zálohový systém, ktoré zálohomat neprijme, sa nezálohujú, zálohomat alebo ručný skener ich neprevezme a nevyplatí sa záloha. Takéto obaly patria do žltého kontajnera na triedený zber ako doteraz. Je na rozhodnutí obchodníka, či sa rozhodne staré obaly zbierať do osobitnej nádoby. Správca zálohového systému však prevezme od obchodníka len zálohované plastové fľaše a plechovky.

KOĽKO DOSTANEME SPÄŤ ZA JEDNU FĽAŠU ČI PLECHOVKU?
Výška zálohy je pre všetky druhy jednorazových nápojových obalov jednotná – 15 centov. Nezáleží teda na tom, či vraciame plastovú fľašu alebo plechovku a či má zálohovaný obal objem 2 deci alebo 2 litre.

MÔŽEM ZÁLOH MINÚŤ V ĽUBOVOĽNOM OBCHODE?
Nie. Fľaše a plechovky síce môžeme zálohovať v ktoromkoľvek obchode na Slovensku, avšak vrátenú zálohu môžeme následne minúť len v predajni, kde sme dané obaly odovzdali.

AKO ZÍSKAME ZÁLOHU ZA NÁPOJOVÝ OBAL SPÄŤ?
Prázdne obaly prinesieme do obchodu, vložíme ich do zálohomatov, alebo odovzdáme pri pokladniach a počkáme si na potvrdenie o zálohe. Zálohu môžeme minúť pri ďalšom nákupe, alebo nám jeho výšku vyplatia pri pokladni.

KDE SA BUDE ZÁLOHOVAŤ?
Prázdne plastové fľaše či plechovky budeme nosiť späť do obchodov. Prevádzky, ktoré majú rozlohu nad 300 m2, sú povinné zálohované obaly odoberať. Pre ostatné obchody je zálohovanie dobrovoľné. Obaly budeme vracať do pripravených zálohomatov, alebo v menších obchodoch pri pokladni, kde ich pracovník odoberie a overí pomocou ručného skenera.

KDE NÁJDEM MAPU ODBERNÝCH MIEST?
Mapu zapojených odberných miest zverejní Správca zálohového systému na webových stránkach slovenskozalohuje.sk a/alebo spravcazaloh.sk začiatkom roka 2022 a bude sa priebežne aktualizovať s počtom pribúdajúcich zapojených predajní.

AKÉ SÚ SCHVÁLENÉ SPÔSOBY ODBERU OBALOV OD ZÁKAZNÍKA?
Odberné miesta si môžu pre svoje prevádzky zvoliť jeden z troch schválených spôsobov odberu, a to automatizovaný, poloautomatizovaný a ručný zber. Viac na spravcazaloh.sk/#zistit-viac

AKO FUNGUJÚ ZÁLOHOMATY?
Zálohomaty slúžia na prijímanie, rozpoznávanie, triedenie aj skladovanie obalov. Zároveň tiež po odovzdaní obalov vytlačia kupón s výškou zálohu, ktorý za vrátené obaly dostaneme. Ich princíp je teda podobný ako pri známych automatov na zálohovanie sklenených fliaš.

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek je pre všetkých výrobcov nápojov, ktorí ich uvádzajú na trh v Slovenskej republike povinné. Povinne sú zapojené aj predajne, ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 300m2. Výška zálohy je vždy uvedená oddelene a následne pripočítaná k cene nápoja. Správcom zálohového systému je nezisková organizácia vytvorená konzorciom 4 subjektov – AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Správca vytvára, financuje a koordinuje celý zálohový systém na jednorazové nápojové obaly. Ministerstvo životného prostredia SR zálohový systém kontroluje a reguluje.