piatok 7. januára 2022

On-line: Daň z motorových vozidiel

Vypĺňanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel bude pre daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa od 8.1.2022 rozpošle predvyplnené daňové priznania k tejto dani používateľom s aktívnou elektronickú schránku na portáli finančnej správy, ktorí zároveň podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2022.

Predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nájdete v časti História komunikácie - Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne. Automaticky vygenerovaný dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie he však potrebné najskôr skontrolovať a doplniť si aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2021, ktoré neboli uvedené v daňovom priznaní za rok 2020 a preto nemohli byť v predvyplnenom daňovom priznaní uvedené. V elektronickej schránke na portáli bude preto pripojený aj odkaz na Informáciu k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel s upozorneniami k predvyplneným riadkom priznania na správne doplnenie a opravu predvyplnených údajov podľa skutočného stavu používania vozidiel. 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad (napr. občianske združenia, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a nie sú zapísané v obchodnom registri).