streda 5. januára 2022

EU: Digitálny svet

On-line platformy sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Dominantné postavenie Amazon, Google alebo Facebook im dáva príliš veľkú výhodu v porovnaní s konkurentmi, a čo je ešte dôležitejšie, ovplyvňujú demokraciu, základné práva, spoločnosť a ekonomiku. Ako giganti často určujú ďalší smer v inováciách, spotrebiteľských voľbách a plnia úlohu tzv. „gatekeepers”, čiže strážcov medzi biznisom a používateľmi. Na riešenie tejto nerovnováhy pripravuje Európska únia aktualizáciu existujúcich pravidiel.

Účelom regulácie v Akte o digitálnych trhoch je zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky digitálne spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť. Postará o jasné pravidlá pre veľké on-line spoločnosti s cieľom zabrániť im v ukladaní nespravodlivých podmienok podnikom a spotrebiteľom. Lepšie hodnotenie služieb a produktov ponúkaných spoločnosťou, nemožnosť odstrániť predinštalovaný softvér alebo aplikácie sú ukážkami takýchto neférových praktík. Nové pravidlá by mali zvýšiť inovácie, rast a konkurencieschopnosť a pomôžu malým spoločnostiam a start-upom konkurovať veľkým hráčom. Nová legislatíva tiež stanovuje kritériá na identifikáciu veľkých on-line platforiem v pozícii strážcov tzv. “gatekeepers” a umožní Európskej komisii zahájiť vyšetrovanie a aktualizáciu opatrení pre týchto strážcov ako aj zavedenie sankcií v prípade porušovania pravidiel.

Akt o digitálnych službách sa zameriava na zvýšenie bezpečnosti on-line priestoru pre používateľov a spoločnosti formou ochrany základných práv. Medzi hlavnými obavami, na ktoré chce reagovať, sú obchod s nelegálnym tovarom, službami a obsahom a tiež algoritmy, ktoré zvyšujú šírenie dezinformácií. Nová legislatíva poskytne viac kontroly, schopnosť rozhodnúť sa pri povolení cielenej on-line reklamy a tiež možnosť dozvedieť sa, na základe čoho sa zobrazuje špecifický obsah. Pomôže chrániť používateľov voči škodlivému a ilegálnemu obsahu, umožní lepšie odstrániť nelegálny obsah, manažovať škodlivý obsah (ktorý nemusí byť nevyhnutne nezákonný, napríklad dezinformácie v politickej alebo zdravotnej oblasti) a zavedie lepšie pravidlá na moderovanie obsahu a ochranu slobody prejavu. Používatelia budú informovaní platformami o odstránení ich obsahu a budú môcť proti nemu namietať. Rovnako obsahuje pravidlá o bezpečnosti produktov predávaných on-line tak, aby spĺňali štandardy stanovené v EÚ a lepší prehľad o predajcoch produktov, ktoré nakupujeme on-line.