piatok 7. januára 2022

Práca: Amazon, Google alebo Apple?

Nový rok môže priniesť aj zmenu v oblasti práce. A keďže máme rôzne predstavy a ambície, organizácie, pre ktoré chceme pracovať, sú rovnako rôznorodé. Niektorí z nás sú motivovaní prácou v odvetviach, ktoré ponúkajú najväčší finančný zisk, zatiaľčo iní sa zaujímajú o pracovné miesta, kde chcú svet zmeniť. Existuje však konkrétna organizácia, pre ktorú máme najväčší záujem pracovať?

Tím v Reboot Online využil analytický nástroj Ahrefs na nájdenie inštitúcie s celosvetovo najviac vyhľadávanými voľnými pracovnými miestami on-line. Názov vybraných najväčších svetových organizácií v roku 2021 bol zadaný do prieskumu spolu s kľúčovými výrazmi: pracovné miesta [organizácie], kariéra [organizácie], pracovné miesta [v organizácii] a pracovné miesta [organizácia]. Zber dát sa uskutočnil do 13.12.2021. A výsledky?

Organizáciou s najhľadanejšími pracovnými miestami bol Amazon s celkovým počtom 2.106.000 globálnych on-line vyhľadávaní za mesiac. Medzi najbežnejšie variácie vyhľadávania voľných pracovných miest patrili „práca v Amazone“ (1.600.000 vyhľadávaní mesačne) a „kariéra v Amazone“ (466.000 vyhľadávaní za mesiac). Celkovo 60 % vyhľadávaní pracovných miest pre Amazon pochádzalo z USA – za nimi nasledovala India (13 %) a Spojené kráľovstvo (5 %).

Na druhom mieste bol NHS (National Health Service) s celkovým počtom 1.646.500 globálnych on-line vyhľadávaní za mesiac. Verejne financovaný systém zdravotnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve zaznamenal vyše 1.600-000 vyhľadávaní „pracovné miesta NHS“ za mesiac.

Walmart bol tretí v poradí s celkovým počtom 813.900 globálnych on-line vyhľadávaní za mesiac. Tí, ktorí hľadajú prácu vo Walmarte, najčastejšie používajú hľadaný výraz „kariéra Walmart“ (614.000 vyhľadávaní za mesiac) a „pracovné miesta vo Walmarte“ (198.000 vyhľadávaní za mesiac) – o 84 % viac ako v Sainsbury, ktorý sa umiestnil na 15. mieste (125.200 vyhľadávaní za mesiac).

Gigant internetového vyhľadávania Google sa umiestnil ako štvrtý so 454.200 globálnymi vyhľadávaniami za mesiac („Google Jobs“ „Google Kariéra“ – 434 000 vyhľadávaní spolu) – o 66 % viac ako kolega z digitálnych spoločností Facebook, ktorý skončil na 14. mieste (152.100 vyhľadávaní za mesiac). Prvú päticu doplnil Target s celkom 335.700 vyhľadávaniami za mesiac.