streda 5. januára 2022

On-line: Daňový kalendár 2022

Finančná správa aktualizovala na svojom portáli Daňový kalendár na rok 2022, ktorý si  môžete importovať priamo do svojho kalendára v mobilnom telefóne. K dispozícii sú tiež prvé elektronické formuláre daňových priznaní.  

Daňový kalendár na rok 2022 tvoria dôležité daňové aj colné udalosti v aktuálnom roku. Návštevníci portálu finančnej správy sa k nemu dostanú cez sekciu Elektronické služby. Prostredníctvom kalendára si môžu pozrieť nadchádzajúce udalosti, akými sú napr. termíny na zaplatenie dane či podanie kontrolného výkazu. Môžu si tiež zvoliť filtre (napr. obdobie, druhy dane) a následne si pozrieť iba tie udalosti, ktoré sú pre nich adresné. Daňový kalendár si môžu importovať aj do svojho kalendára v telefóne. Na prístup z iných aplikácií je potrebné použiť adresu https://calendar.google.com/calendar/ical/financnasprava.sk%40gmail.com/public/basic.ics a vložiť do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical.

K 1. januáru 2022 finančná správa zverejnila viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli v časti Katalóg formulárov sú tlačivá a elektronické formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb. Okrem toho bude k dispozícii aj Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva, Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ako aj Všeobecné podania k účtovných závierkam v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva.