pondelok 3. januára 2022

Trend: Ekológia a trvalá udržateľnosť

Jednou z aktuálnych tém aj pre rok 2022 bude ekológia a trvalá udržateľnosť. V posledných rokoch sa o nich hovorí najmä na úrovni jednotlivcov s radami, ako môže každý z nás začať so zmenami od seba. O tie najzásadnejšie zmeny sa však môžu postarať veľké spoločnosti so značným vplyvom na celú spoločnosť a planétu. Aké konkrétne zmeny môžu realizovať?

1. Boj proti klimatickej zmene
O vplyve klímy na planétu a ľudí na klímu sa hovorí už niekoľko rokov. Na medzinárodnej úrovni pod dohľadom OSN sa začala skúmať v roku 1988, kedy vznikol Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC). Klimatickú zmenu sa napriek tomu doteraz nedarí vyriešiť ani zmierniť, naopak, scenáre do budúcnosti sú skôr pesimistické. Riešenia na jej zmiernenie súvisia predovšetkým s dosiahnutím tzv. uhlíkovej neutrality, teda vypúšťanie menej emisií CO2, na čom sa vo veľkej miere podieľa priemysel a veľké spoločnosti. Tie vedia ovplyvniť to, aký zdroj energie budú využívať, môžu upraviť svoje výrobné procesy tak, aby produkovali menej emisií a odpadu. Všetky zmeny sa nedajú uskutočniť hneď a naraz, dobrou správou je, že veľa spoločností si v rámci svojich strategických plánov vytyčuje veľmi konkrétne ciele, ktoré môžu k uhlíkovej neutralite prispieť. 

2. Redukcia plastov
Pri ekologických a udržateľných riešeniach nie je možné opomenúť otázku plastov. Tipov na to, ako obmedziť používanie plastov, je veľké množstvo, zmena však nikdy nebude dostatočná, ak nebude ukotvená aj legislatívne. V mnohých oblastiach sa to už deje. Podľa plánov celoeurópskej stratégie pre plasty majú byť všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí Viaceré veľké spoločnosti sa touto situáciou zaoberajú už teraz. A nejde len o lokálne bezobalové obchody, ale aj veľkých globálnych hráčov ako Coca Cola, Unilever či Microsoft. Aj tieto spoločnosti sa pripojili a podpísali Globálny záväzok k novému plastovému hospodárstvu, ktorým sa zaviazali zbaviť sa zbytočných plastových obalov, používať recyklovateľné druhy plastov a obmedziť používanie tých jednorazových. Napríklad Unilever, ktorý zahŕňa viac ako 400 rôznych značiek, sa zaručil, že do roku 2025 odstráni problematické alebo nepotrebné plastové obaly, v prípade, že je to možné nahradí jednorazové obaly takými, ktoré sa dajú využívať opakovane a zabezpečí, aby sa 100 % plastových obalov dalo opätovne použiť, recyklovať alebo kompostovať. Spoločnosť Curaprox už dlhodobo vyzýva ľudí, aby použité kefky vrátili do predajní a mohli sa tak recyklovať a použiť na výrobu nových. Populárne reťazce DM drogerie markt či Kaufland už niekoľko rokov ponúkajú ľuďom kúpu kozmetických či čistiacich prostriedkov bez nutnosti zakúpenia nového obalu.

3. Ochrana vody
Aj voda a jej ochrana je pri výrobe dôležitým elementom. Priemyselná výroba ohrozuje ovzdušie, ale aj vodné toky, a pri výrobe sa ňou naozaj plytvá, čím sa ničí celý ekosystém. Lepšie ako predchádzať následkom, je postarať sa o ochranu vody a jej kvalitu pri priemyselných činnostiach, čo je opäť problém, ktorý spôsobujú veľké spoločnosti – a môžu ho aj vyriešiť. Aj v týchto oblastiach sme sa už pohli vpred a malé i väčšie firmy sa zaväzujú tieto problémy riešiť a prinášajú aj konkrétne plány. Napríklad spoločnosti ako PepsiCo, 3M, ale aj Microsoft či Facebook sa zaviazali do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu vody vo svojej výrobe, ale aj kancelárskych priestoroch.

4. Podpora vedy
Podpora vedy a výskumu je pre trvalú udržateľnosť kľúčová. Podľa prieskumu, ktorý minulý rok realizovala spoločnosť 3M, dôvera ľudí vo vedu narastá. Súvisí to predovšetkým s pandémiou Covid-19, riešenie ktorej väčšina respondentov vidí vo vedeckej oblasti. Práve veda a výskum sú kľúčové pre zelenšiu budúcnosť našej planéty a veľké spoločnosti môžu svojim finančným i ľudským kapitálom prispieť k tomu, aby veda hľadala odpovede a riešenia v otázkach klimatickej zmeny, rozložiteľnosti plastov, znečistenia oceánov či ovzdušia. Aj na Slovensku môžeme pozorovať podporu vedy a vzdelania, o ktorú sa stará aj súkromný sektor a výsledkom ktorých je podpora environmentálnych aktivít.