streda 5. januára 2022

TOP: Najdiskutovanejšie technológie 2021

Technológie sa vyvíjajú rýchlym tempom a menia spôsoby, akými žijeme aj pracujeme. Walkme.com využil najnovšie údaje z analytického nástroja Buzzsumo a zisťoval, o ktoré technológie, okrem blockchain,  sme sa počas minulého roka (január – november 2021) najviac zaujímali.

Na vytvorenie počiatočného zoznamu 16 technológií, ktoré majú v najbližších rokoch zmeniť spôsob života a práce ľudí, sa využili zdroje ITProPortal a Forbes. S cieľom zohľadniť rôzne spôsoby, akými sú on-line články publikované, Walkme.com zvážil všetky variácie názvov a odkazov, napr. umelá inteligencia, AI, 5G, 5G sieť / 5G komunikácia  a ďalšie. Na zvýšenie spoľahlivosti výsledkov boli navyše názvy recenzovaných technológií preložené do 13 cudzích jazykov: španielčina, portugalčina, francúzština, turečtina, nemčina, taliančina, poľština, rumunčina, holandčina, gréčtina, čeština, švédčina a ukrajinčina – patria medzi najpoužívanejške jazyky na svete a databáza Buzzsumo bola schopná presne porozumieť prekladom.


Zvíťazila umelá inteligencia s odhadom 175.837 on-line článkov napísaných od januára do novembra 2021 – čo zodpovedá 526 on-line článkom za deň! Strojové učenie je na druhom mieste s  publikovaným počtom približne 103.508 on-line článkov. Na treťom mieste je virtuálna realita (VR) s odhadovaným počtom 64.509 on-line článkov v danom období. Rozšírená realita (34.632), kvantová výpočtová technika (32.548) a cloudová výpočtová technika (28.874) obsadili štvrté, piate a šieste miesto rebríčka. Na opačnom konci je na desiatej pozícii edge computing s počtom 7.433 on-line článkov.