pondelok 3. januára 2022

SR: Ako udržateľný je váš domov?

Iba tretina majiteľov nehnuteľností (36 %) na Slovensku sa podľa  nového prieskumu skutočne zaujíma, aby výrobky zakúpené pri renovácii domu pochádzali z udržateľných materiálov. Top prioritou ostáva cenová dostupnosť (79 %).

Výsledky prieskumu, ktoré opisujú postoje Slovákov k rekonštrukcii domov a bytov a k otázkam súvisiacim s udržateľnosťou, zverejnila spoločnosť VELUX. Prieskum na vzorke 1.015 respondentov ukázal, že ich názory sa v otázke udržateľnosti pri rekonštrukcii rozchádzajú. Polovica respondentov súhlasila s tým, že výrobky by mali byť vyrobené udržateľným spôsobom a väčšina (70 %) uviedla, že s najväčšou pravdepodobnosťou existujúce predmety použije opätovne. Kým 59 % by pri prerábke svojich obydlí výrobky upcyklovalo, 41 % by nakúpilo z druhej ruky. Pritom 19 % nájomcov a 10 % majiteľov bytov a domov uviedlo, že aspoň raz ročne do svojej domácnosti nakupujú nový nábytok. Vzhľadom na rastúcu popularitu trendov upcyklácie je preto veľmi dôležité, aby si spotrebitelia mohli kúpiť od!olný a kvalitný nábytok, ktorý vydrží skúšku času a nestojí veľa peňazí.

Zatiaľčo si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú pojmy ako „fast fashion“ a vnímajú environmentálne dôsledky rýchloobrátkového tovaru, je potrebné zvýšiť transparentnosť aj v súvislosti s vplyvom rekonštrukcií na životné prostredie. Vzdelávaním spotrebiteľov o trvanlivosti výrobkov a pôvode materiálov použitých na výrobu tak môžu firmy pomôcť spotrebiteľom urobiť zodpovedné rozhodnutia.