utorok 4. januára 2022

EU: Spravodlivé zdaňovanie

Európska komisia predstavila dôležitú iniciatívu v rámci boja proti zneužívaniu schránkových subjektov na nevhodné daňové účely. Subjekty v Európskej únii, ktoré nevykonávajú požadovanú hospodársku činnosť alebo len minimálnu hospodársku činnosť, nebudú môcť využívať žiadnu daňovú výhodu a pre daňovníkov nebudú predstavovať žiadne finančné zaťaženie.

Niektoré podniky smerujú finančné toky ku schránkovým subjektom v jurisdikciách, kde nie sú žiadne alebo len veľmi nízke dane, alebo kde je možné dane ľahko obchádzať. Podobne môžu jednotlivci využívať schránku na ochranu aktív a nehnuteľností pred daňami, a to buď v krajine svojho pobytu alebo v krajine, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť. Schránkové spoločnosti ponúkajú kriminálnikom jednoduchú príležitosť na krátenie daňovej povinnosti. V priebehu rokov sme boli svedkami množstva škandálov spôsobených zneužívaním schránkových spoločností. Škodia hospodárstvu a spoločnosti ako celok a zároveň predstavujú nespravodlivú dodatočnú záťaž pre európskych daňovníkov.

Návrh by mal byť účinným od 1. januára 2024 po tom, ako ho prijmú členské štáty. Ide o jednu z iniciatív v rámci súboru opatrení Európskej komisie zameraných na boj proti nekalým daňovým praktikám. V decembri 2021 komisia predložila transpozíciu medzinárodnej dohody o minimálnom zdaňovaní nadnárodných podnikov. V roku 2022 predloží ďalší návrh týkajúci sa transparentnosti, v ktorom sa od niektorých veľkých nadnárodných spoločností bude vyžadovať, aby poskytovali svoje dane efektívne a ôsmu smernicu o administratívnej spolupráci, ktorou daňová správa poskytne informácie na pokrytie kryptoaktív. Komisia okrem toho v roku 2022 predloží novú iniciatívu, ktorou bude reagovať na výzvy spojené so schránkovými subjektmi v krajinách mimo EÚ.