pondelok 7. februára 2022

COVID-19: Po očkovaní v zahraničí

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom profile na Facebooku informuje, že sa podarilo vyriešiť evidovanie očkovania zo zahraničia u ľudí, ktorí požadujú doočkovanie na Slovensku. Po novom môže záujemca, ktorý bol predtým zaočkovaný v zahraničí, požiadať o druhú či tretiu dávku aj na Slovensku. 

Ak ste teda absolvovali očkovanie v zahraničí a chcete druhú alebo tretiu dávku dostať na Slovensku, stačí prísť bez registrácie, ale s čestným vyhlásením a potvrdením o očkovaní do vakcinačného centra či ambulancie lekára. 

Po zaočkovaní druhou alebo treťou dávkou a zaevidovaní to do systému si následne môžete požiadať o Digitálny Covid preukaz EU, v ktorom budete mať zapísanú práve podanú vakcinačnú dávku.