utorok 8. februára 2022

Metaverzum: Záujem v Európe

Často diskutovaný pojem metaverzum má spôsobiť revolúciu v digitálnej ekonomike. Využitím rozsiahlych možností technológií, akou je virtuálna (VR) a rozšírená realita (AR), vytvára digitálne interakcie a zážitky, ktorých cieľom je bezchybne napodobňovať reálny svet. Walkme.com využil najnovšie údaje z on-line analytického nástroja SEMrush a zisťoval, ktoré krajiny v Európe prejavujú najväčší záujem o metaverzum.

Na prvom mieste s priemerným počtom 1.020 mesačných on-line vyhľadávaní o metaverze na milión používateľov internetu v krajine sa umiestnilo Francúzsko. Na druhom mieste je Spojené kráľovstvo, kde na milión britských používateľov internetu v súvislosti s metaverzom pripadlo v priemere 942 on-line vyhľadávaní mesačne. Švajčiarsko ( 831 ), Nemecko ( 778 ) a Belgicko ( 659 ) patria k ďalším európskym krajinám, kde každý mesiac prebehne vyše 700 on-line vyhľadávaní na tému metaverzum na milión používateľov internetu (tretie, štvrté a piate miesto). Na opačnom konci sa na desiatom mieste umiestnilo Švédsko. Na jeden milión švédskych používateľov internetu tu bolo na tému metaverzum zaznamenaných je v priemere 304 on-line vyhľadávaní mesačne.

The European Countries Most Curious about the Metaverse

Rank

European Country

Average Online Searches Per Million Internet Users

Average Monthly Online Searches

1.

France

1,020

60,640

2.

United Kingdom

942

61,220

3.

Switzerland

831

6,600

4.

Germany

778

60,500

5.

Belgium

659

6,600

6.

Ireland

398

1,600

7.

Portugal

344

2,620

8.

Netherlands

340

5,400

9.

Italy

326

16,500

10.

Sweden

304

2,900


Rafael Sweary komentoval prieskum: „Vznik metavesmíru otvoril nekonečné možnosti, vďaka ktorým budú hranice medzi virtuálnym a fyzickým svetom ešte jemnejšie. Zatiaľčo na začiatku vývoja sa niektoré európske krajiny zaujímajú o metaverzum viac než iné, s rastúcim významom a lepším chápaním jeho obrovského potenciálu sa záujem ľudí v celej Európe určite prudko zvýši." 
Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac:
  • Vďaka technológii blockchain budú všetky transakcie, ktoré sa uskutočnia v rámci metaverza, verejné a ľahko sledovateľné, a teda vysoko bezpečné.
  • Metaverzum bude veľmi realistický priestor, kde môžu používatelia ovládať rôzne aspekty svojich skúseností, ako farby, osvetlenie a predmety, s ktorými sa stretávajú.
  • Keďže metaverzum nevlastní žiadna organizácia ani jediná platforma, používatelia budú môcť do metaverza vstúpiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete. Neexistujú ani žiadne kapacitné limity, koľko ľudí môže použiť metaverzum naraz.
  • Metaverzum je nekonečné, vždy aktívne a nedá sa resetovať ani odpojiť. Podobne neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa typu odvetví alebo činností, ktoré sa môžu odohrávať v metaverze.