streda 9. februára 2022

SR: Likvidácia rádioaktívneho odpadu

Zdravotnícke zariadenia na Slovensku, kde sa liečili onkologické ochorenia, dlhodobo skladujú rádioaktívny materiál. Už čoskoro by sa rádioaktívnych odpadov mohli zbaviť. Podľa informácií ministerstva hospodárstva im pomôže Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS), ktorá má ako jediná na Slovensku povolenie na likvidáciu rádioaktívneho materiálu.

Vyzbieraný rádioaktívny odpad bude zhromaždený v skladoch v Jaslovských Bohuniciach a postupne bude likvidovaný. JAVYS je na celý proces odborne a technologicky pripravený a náklady na likvidáciu historickej záťaže IRAO štátnych zdravotníckych zariadení bude v tejto fáze financovať z vlastných zdrojov. Spolupracuje tiež s Úradom verejného zdravotníctva SR a aj rezortom zdravotníctva. Tie aktuálne mapujú situáciu a zisťujú, ktoré prevádzky disponujú rádioaktívnym odpadom, prihlasovať sa môžu aj sami. 

Zdravotnícke zariadenia a ďalšie štátne subjekty môžu posielať svoje podnety na likvidáciu IRAO priamo na mailovú adresu: institucionalnerao@javys.sk.