pondelok 7. februára 2022

Kurzarbeit: Typ právneho vzťahu zamestnancov

Od 1. marca 2022 nadobúda na Slovensku účinnosť zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Sociálna poisťovňa vyzýva zamestnávateľov, aby jej prostredníctvom e-Služieb najneskôr do 25. februára 2022 upresnili typ právneho vzťahu ich zamestnancov. Od tohto typu sa odvodzuje zmena pri platení poistného do Sociálnej poisťovne a financovanie podpory v čase skrátenej práce. 
 

Na zabezpečenie výkonu zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) potrebuje Sociálna poisťovňa súčinnosť zamestnávateľov, ktorí majú potrebné údaje o svojich zamestnancoch. V spoločnom záujme je, aby zamestnanci boli naďalej aj podľa nového zákona správne v Sociálnej poisťovni evidovaní a mali odvedené poistné v správnej výške. Poisťovňa už vykonala viacero krokov na uľahčenie evidencie, ktorú zamestnávatelia pravidelne odosielajú do Sociálnej poisťovne. V e-Službách poisťovne si zamestnávatelia najnovšie nájdu možnosť exportu súboru, ktorý obsahuje výlučne zoznam zamestnancov so stĺpcom „kurzbeit“. Tento súbor je pre nich novou pomôckou na uľahčenie plnenia povinností a kontrolu zamestnancov, ktorí platia poistné na podporu v čase skrátenej práce.

Úplná a presná evidencia v Sociálnej poisťovni, okrem plnenia povinností podľa zákona, bude v budúcnosti znamenať aj bezproblémové a rýchle vybavenie finančnej podpory. Podrobné informácie pre zamestnávateľov sú dostupné na internetových stránkach poisťovne Kurzarbeit – Doplnky v evidencii zamestnanca.