štvrtok 10. februára 2022

COVID-19: Dostupnosť lekárov počas vlny omikron

Slovenskí zdravotníci a samosprávne kraje sa pripravujú na prípadný výpadok všeobecných a detských lekárov v ambulanciách. Je totiž veľký predpoklad, že na vrchole vlny omikron sa do izolácie dostanú aj desiatky ambulantných lekárov. Na internetovej stránke korona.gov.sk pribudli nové funkcionality, ktoré majú za cieľ pomôcť pacientom s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. 

Ambulancie už zažívajú veľký nápor pacientov a môže teda nastať situácia, kedy lekár nebude môcť ordinovať z dôvodu ochorenia alebo karantény. Práve z toho dôvodu sa pacientom po kliknutí na odkaz „Môj lekár je nedostupný“ zobrazí zoznam všetkých krajov, následne si bude môcť zvoliť konkrétny kraj a bude presmerovaný buď na stránku samosprávneho kraja alebo na stránku e-vuc.sk, kde sú aktualizované zoznamy neprítomných lekárov, ako aj mená zastupujúcich lekárov.

Pri pacientoch nad 18 rokov je potrebné, aby zadali aj dátum vykonaného testu a príznaky. Ak je pozitívne testovaná osoba vyhodnotená ako málo riziková, zobrazí sa mu praktický manuál 6. zásad proti ochoreniu Covid-19, ktorý bol spracovaný v spolupráci s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD. V prípade, že bude pacient na základe zadaného veku, symptómov alebo chronických ochorení vyhodnotený ako vysoko rizikový, bude presmerovaný na podstránku Môj lekár je nedostupný. Tam si okrem praktických informácií o liečbe či zásadách izolácie bude môcť zvoliť kraj a zistiť, či jeho lekár ordinuje, prípadne kto ho zastupuje. Pri deťoch do 18 rokov budú návštevníci presmerovaní na stránku pediatridetom.sk, kde rodičia nájdu všetky praktické informácie o liečbe.

Znížiť nápor na ambulancie môžu tiež rady či odporúčania, kedy je potrebné navštíviť lekára, alebo volať záchrannú zdravotnú službu a ďalšie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle MZ SR a nachádzajú sa aj na internetovej stránke  korona.gov.sk. Rovnako tak je na stránke zverejnený návod, ako požiadať o pandemické ošetrovné (OČR) a pandemické nemocenské či o dávky v Sociálnej poisťovni.