štvrtok 10. februára 2022

SR: V januári 2022 zbankrotovalo 734 občanov

V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 297 osobnými bankrotmi to predstavuje podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) nárast o 147,14 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v decembri 2021 zbankrotovalo 884 dlžníkov, ich tak v januári bolo o 16,97 percenta menej. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2022 bolo vyhlásených 58.796 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky.

„Jednou z hlavných príčin nízkeho počtu osobných bankrotov v januári minulého roku mohli byť okrem legislatívnej zmeny aj obmedzenia pre núdzový stav, ktorý vláda vyhlásila v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu. Preto v medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v minulom mesiaci tak výrazne vzrástol. Keď si však uvedomíme, že v minulom roku každý mesiac priemerne zbankrotovalo 720 dlžníkov, počet občanov Slovenska, ktorí zbankrotovali v prvom mesiaci tohto roka, je len o 1,94 percenta vyšší“, povedala analytička Ing. Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 729 konkurzov (99,32 percenta) a 5 dlžníkov (0,68 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v januári 2022 ich bolo 37 (5,04 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 697 (94,96 percenta) na majetok nepodnikateľov. V januári 2022 súdy zároveň zrušili 829 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 757 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 72 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v januári 2022 ich pripadalo na mužov 420 a na ženy 314. Stále viac bankrotujú muži, no v medziročnom porovnaní s januárom 2021 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol až o 5,07 percentuálneho bodu (62,29 percenta v januári 2021 vs. 57,22 percenta v januári 2022). Pomer žien v januári 2022 medziročne o 5,07 percentuálneho bodu vzrástol (37,71 percenta v januári 2021 vs. 42,78 percenta v januári 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v januári 2022, malo 2,86 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v januári 2021 ich bolo 3,78 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,50 percenta dlžníčok (v januári 2021 ich bolo 1,79 percenta). V januári sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov (mužov aj žien) stali štyridsiatnici s podielom 29,70 percenta (v januári 2021 s podielom 31,99 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 25,34 percenta (v januári 2021 s podielom 26,26 percenta). V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom – 156 a v Trnavskom kraji – 128, najmenej v Trenčianskom – 54 a v Žilinskom kraji – 58. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov vzrástol vo všetkých krajoch, najviac v Bratislavskom kraji – až o 625 percent.