pondelok 28. februára 2022

Novinka: Kvantová sieť

Do piatich rokov má na Slovensku vzniknúť nosná kvantová komunikačná sieť, ktorá bude tvoriť kostru vysokobezpečného kvantového internetu. Koordinovať zavádzanie kvantovej infraštruktúry bude Národné centrum pre kvantové technológie. Z Plánu obnovy a európskych programov na to pôjde vyše 16 miliónov eur. Slovensko bude tiež vyvíjať vlastné technické komponenty – jednofotónové detektory, ktoré tvoria srdce každého kvantového uzla. Skráti sa tak čas výstavby samotnej siete a vytvorí sa priestor na export špičkových slovenských zariadení na trhy EÚ. Súčasťou investície bude tiež vývoj komunikačného rozhrania na zabezpečený prenos údajov kompatibilný so štátmi EÚ a zároveň sa pripraví prepojenie kvantových liniek medzi Maďarskom, Českom, Poľskom a Ukrajinou.

Európska únia si rozvoj kvantových technológií stanovila ako jednu zo svojich priorít. Ide o strategickú technológiu s veľkým dosahom na celú spoločnosť. V súčasnosti Európa v kvantových technológiách zaostáva za USA aj Čínou. Slovensko sa pripojilo k európskym krajinám s cieľom vybudovať naprieč Európskou úniou zabezpečenú kvantovú komunikačnú infraštruktúru (euroQCI). Národné centrum pre kvantové technológie bude tvoriť podporu celému ekosystému kvantových technológií na Slovensku. Koordinovať bude prácu výskumníkov a univerzít, navrhovať podporné opatrenia pre štátny sektor, aby sa urýchlil rozvoj a nasadzovanie kvantových technológií v praxi.

Na valnom zhromaždení QUTE.SK boli prijatí prví členovia združenia – Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied a Národný bezpečnostný úrad. Fyzikálny ústav bude realizovať jednotlivé výskumné aktivity, spolupracovať s priemyselnými partnermi aj so zahraničnými organizáciami. Národný bezpečnostný úrad v rámci svojej kompetencie zodpovedá za certifikáciu zabezpečených komunikačných služieb, kam patrí aj kvantová komunikačná infraštruktúra. Do piatich rokov vznikne na Slovensku kvantová komunikačná infraštruktúra. Pokrývať bude 12 miest a postavená bude na existujúcej optickej komunikačnej infraštruktúre siete SANET. Výstavba slovenských uzlov bude financovaná ako jeden z hlavných investičných projektov Komponentu 17 z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 8,2 milióna eur. Rovnaká suma pôjde na projekt aj z európskych priamo riadených programov Digitálna Európa a CEF Digital. Spolu teda na zavádzanie tejto prelomovej technológie na Slovensku pôjde z európskych zdrojov takmer 16,5 milióna eur.