utorok 1. marca 2022

Trend: Drahšia strava aj vybavenie na on-line vyučovanie

Slovenským rodinám sa v minulom roku počas pandémie zvýšili predovšetkým výdavky na stravu a vybavenie na on-line vyučovanie. Domácnosti s deťmi naopak najviac ušetrili na výdavkoch na zábavu, oblečenie alebo krúžky a koníčky.

V priebehu pandémie koronavírusu sa mesačné výdavky zvýšili takmer tretine slovenských domácností s jedným a dvomi deťmi (27 %, resp. 33 % domácností) a viac ako tretine (36 %) rodín s tromi a viac deťmi. Naopak okolo 12 % domácností s deťmi zaznamenalo zníženie výdavkov. Prieskum, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vypracovala agentúra STEM/MARK, ďalej zistil, že zďaleka najvýznamnejší bol nárast nákladov na stravu, ktorý zaznamenalo 68 % rodín s deťmi a na technické vybavenie potrebné na on-line vyučovanie (67 % rodín), samozrejme úmerne tomu, či majú jedno, dve alebo viac detí. Rodiny s deťmi museli ďalej investovať do internetového pripojenia: so zvýšením týchto položiek si muselo poradiť bezmála 38 % rodín. „Nie je veľkým prekvapením, že najväčší nárast výdavkov rodín s deťmi v priebehu koronavírusovej pandémie súvisel s uzavretím škôl a nariadenými karanténami pri jednotlivých triedach. Rodičia potom museli deťom doma zabezpečiť nielen stravu, ale aj vybavenie nutné pre distančné vyučovanie. Rodinám s jedným a dvomi deťmi sa tiež často zvýšili náklady na opatrovanie detí, keď rodičia museli do práce“, uvádza Jaroslava Palendalová.

Koronavírusová pandémia priniesla v 75 % rodín s deťmi zníženie výdavkov na zábavu a oblečenie. Takmer dve tretiny slovenských domácností ušetrili na koníčkoch a krúžkoch (65 %), a viac než polovica (56 %) domácností ušetrila tiež za dopravu. Takmer štvrtina (24 %) rodín s deťmi zaznamenala zníženie nákladov na ubytovanie detí na internáte alebo v podnájme. V priebehu pandémie trávili deti viac času doma, čo sa odrazilo v znížení výdavkov rodičov nielen na detské oblečenie, ale aj na vreckové. Nárast výdavkov na deti v spojitosti s pandémiou uvádzajú najčastejšie rodičia na rodičovskej dovolenke alebo nezamestnaní.