štvrtok 3. marca 2022

EU: Women TechEU

Európska komisia oznámila výsledky prvej výzvy na predkladanie ponúk v rámci nového pilotného programu Women TechEU, ktorý má podporovať špičkové technologické startupy vedené ženami. Výzva sa financuje v rámci pracovného programu Európske inovačné ekosystémy, ktorý je súčasťou program EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa.

Women TechEU je úplne nová iniciatíva Európskej únie. Poskytuje jednotlivé granty vo výške 75.000 eur na podporu prvotných krokov v inovačnom procese aj na rast podniku. Okrem toho zabezpečuje mentorstvo a poradenstvo prostredníctvom programu Women Leadership Programme Európskej rady pre inovácie (EIC) a príležitosti na vytváranie sietí v celej Európskej únii. Prihlášky posúdili nezávislí experti a vybrali skupinu prvých 50 spoločností vedených ženami z 15 krajín, ktorým komisia teraz poskytne podporu. Vyše 40 z nich má sídlo v jednom z členských štátov EÚ, pričom pätina z nich je z krajín, ktorých sa týka rozširovanie účasti v rámci programu Horizont Európa. Okrem toho približne pätina má sídlo v krajinách pridružených k programu Horizont Európa.

Spoločnosti, ktoré sa vybrali, vyvinuli špičkové a disruptívne inovácie v širokom spektre oblastí: od včasného diagnostikovania a liečby rakoviny až po zmierňovanie negatívneho vplyvu emisií metánu. Sú zamerané na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja, ako je boj proti zmene klímy, znižovanie odpadu z potravín, ako aj rozšírenie prístupu k vzdelávaniu a posilnenie postavenia žien. Projekty sa začnú realizovať na jar 2022 a očakáva sa, že budú prebiehať počas šiestich až 12 mesiacov. Ženy vo vedúcich pozíciách sa zapoja do programu Women Leadership Programme Európskej rady pre inovácie, ktorý im poskytne na mieru šité mentorstvo a poradenstvo.

Komisia po veľmi sľubnej reakcii na ten tento prvý pilotný program plánuje v roku 2022 program Women TechEU obnoviť. Rozpočet na ďalšiu výzvu sa zvýši na 10 miliónov eur, ktoré budú plynúť na podporu približne 130 spoločností (v porovnaní s 50 tento rok). Výzva sa otvorí v roku 2022.