utorok 1. marca 2022

EU: Európska akadémia pre batérie

V členských štátoch Európskej únie sa vyvíja 111 veľkých projektov v oblasti batérií, pričom celková úroveň investícií v celom hodnotovom reťazci dosahuje 127 miliárd EUR. Šieste zasadnutie na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie upozornilo na najnaliehavejšie výzvy ďalšieho postupu. Európska komisia predstavila aj prioritné oblasti činnosti Európskej aliancie pre batérie na rok 2022.

Zriadená bola nová Európska akadémia pre batérie. Na základe podpisu vyhlásenia o zámere medzi Európskym inovačným a technologickým inštitútom a EIT InnoEnergy akadémiu podporí Európska komisia grantom vo výške 10 miliónov EUR v rámci iniciatívy REACT-EU. Cieľom akadémie je účinne koordinovať v tejto oblasti úsilie o rekvalifikáciu a zvyšovanie zručností na európskej úrovni a zabezpečiť okamžité zavedenie vysokokvalitnej odbornej prípravy vo všetkých členských štátoch. Ide o súčasť programu EÚ v oblasti zručností, Paktu o zručnostiach a hmatateľného príspevku EÚ k uspokojeniu dopytu 800.000 pracovníkov, ktorí budú do roku 2025 potrebovať rekvalifikáciu alebo zvýšenie zručností v odvetví batérií.

Komisia predstavila prioritné oblasti činnosti pre rok 2022:
  • rýchle schválenie a prijatie návrhu nariadenia o udržateľných batériách,
  • pokračujúca diverzifikácia zdrojov surovín pre batérie prostredníctvom spolupráce s partnerskými obchodnými krajinami bohatými na nerastné suroviny,
  • zjednodušenie povoľovacích postupov pre projekty v oblasti surovín v členských štátoch v súlade s najprísnejšími environmentálnymi normami,
  • zlepšenie a uľahčenie prístupu k financovaniu projektov v Európe s podporou Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, osobitnej skupiny pre materiály pre čisté technológie (zahŕňajúcej Európsku komisiu, ako aj Európsku alianciu pre suroviny a Európsku alianciu pre batérie, ktoré koordinuje Európsky inovačný a technologický inštitút) a Fondu pre udržateľné materiály pre batérie Európskej aliancie pre batérie,
  • príprava a zavádzanie vnútroštátnych programov rekvalifikácie a zvyšovania zručností, ktoré by zodpovedali špecifickým potrebám jednotlivých krajín, v spolupráci s novozriadenou Európskou akadémiou pre batérie.