štvrtok 3. marca 2022

Aktuálne: Odborná psychologická pomoc pre deti, rodičov aj učiteľov

V súvislosti s dopadom situácie a informácií, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny na psychické prežívanie detí, rodičov ako aj učiteľov, prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť s telefonickou podporou pre rodičov a pedagógov. Prostredníctvom nej chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie.

Odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v týchto dňoch poskytujú podporu pri krízovej intervencii a radia, ako aktuálnu situáciu vysvetliť deťom. „Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, resp. z hry ako takej, ale teraz je to niečo skutočné, čo je veľmi blízko Je na nás dospelých, aby sme informácie o vojne vysvetľovali primerane veku dieťaťa. S dieťaťom treba hovoriť jednoducho, aby nás pochopilo. Mali by sme sa veľa rozprávať o tom, čo deti o konkrétnej situácii vojnového konfliktu, ktorý je zrazu k nám tak blízko, zaujíma, na čo sa pýta. Nemusíme mať veľa faktických informácií o tejto situácii, ale majme na pamäti skôr ich potrebu emocionálneho zdieľania. Je vhodné nechať priestor na emócie – či vo forme plaču, ale aj hnevu, ktoré sa môžu prejavovať vo forme nedisciplinovanosti, vyrušovania a pod.“, hovorí psychologička PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie opäť zaktivoval špeciálnu telefónnu linku pomoci: +421910361252 (od 8 – 18 hod.). Určená je pre rodičov, učiteľom ale aj tínedžerov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu odborníka. Ďalšie informácie pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov sú zverejnené na webových stránkach ústavu vudpap.sk/krizova-intervencia.