štvrtok 3. marca 2022

SR: Nehnuteľnosti na bývanie zdraželi o vyše 10 %

Ceny predajov zaznamenaných v katastri nehnuteľností na Slovensku aj v závere roka 2021 dynamicky rástli, domy a byty sa medziročne predávali drahšie o viac než 10 %, v porovnaní s letnými mesiacmi boli podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) ceny vyššie o 3,6 %.

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2021 naďalej rástli, ale tempo rastu sa v porovnaní s tretím štvrťrokom mierne spomalilo. Ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali, boli medziročne vyššie o 10,7 %. Rast cien koncom roka kulminoval a bol najvyšší zo všetkých štvrťrokov 2021. V rovnakom období roku 2020 ceny rástli pomalšie (rast 7,3 %), v rovnakom období pred dvomi rokmi bol rast na približne aktuálnej úrovni (o 10,9 %). Vlaňajšie a staršie údaje však ŠÚ SR spracúval z menšej vzorky dát z Cenovej mapy nehnuteľností vybraných realitných kancelárií. Od 2. štvrťroka 2021 spracúva ŠÚ SR štatistiky o cenách nehnuteľností z komplexnej databázy katastra nehnuteľností na Slovensku.

Vysoké hodnoty medziročného rastu vo 4. štvrťroku 2021 boli zaznamenané tak pri existujúcich nehnuteľnostiach o 10,5 %, ako aj pri nových nehnuteľnostiach o 10,9 %. Svoj medziročný rast výrazne zdynamizovali najmä nové nehnuteľnosti, v predošlých štvrťrokoch vykazovali rast menej ako 6 %. Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2021) vzrástli o 3,6 %, dynamika medzikvartálneho rastu však spomalila. Realizačné ceny nových nehnuteľností sa v porovnaní s 3. štvrťrokom zvýšili o 4,1 % a ceny existujúcich nehnuteľností svoje tempo rastu mierne zvýšili na 3,2 %.