pondelok 28. februára 2022

Úrazy: Častejšie, než si myslíme

Úrazy na pracovisku sú nešťastnou udalosťou a stávajú sa častejšie, ako si myslíme. Najnovšie štatistiky Eurostatu v skutočnosti ukazujú, že Európania na svojom pracovisku utrpeli viac ako 3,4 milióna zranení bez smrteľných následkov. Spoločnosť Claims.co.uk analyzovala najnovšie údaje z Eurostatu a zisťovala, v ktorej európskej krajine sú úrazy na pracovisku najčastejšie.

Krajinou s najväčším počtom pracovných úrazov 2.848 na 100.000 zamestnaných sa stalo Portugalsko. Nasleduje na druhom mieste Francúzsko s 2.822 pracovnými úrazmi na 100.000 zamestnaných osôb. Španielsko je na treťom mieste, keďže na 100.000 zamestnaných v krajine pripadá 2.491 zranení. Luxembursko (2.482 na 100.000), Nemecko (2.133 na 100.000 ) a Švajčiarsko (2.079 na 100.000 ) patria medzi ďalšie európske krajiny, kde je vyše 2.000 pracovných úrazov na 100.000 zamestnaných osôb (štvrté, piate a šieste miesto). Údaje predstavujú úrazy na pracovisku, po ktorých zamestnaní vynechali prácu na 4 a viac dní. Naopak k najbezpečnejším krajinám patrili Rumunsko (56), Bulharsko (89) a Grécko (134).

Sasha Quail komentoval výskum: „Utrpenie úrazu v práci môže byť veľmi stresujúce, najmä preto, že je to scenár, ktorý si mnohí z nás nepredstavujú, kým sa to nestane. Tento výskum ukazuje, že úrazy na pracovisku sú v niektorých európskych krajinách určite častejšie ako v iných." Existujú určité opatrenia, ktoré sa odporúča vykonať na pracovisku:
  • Prečítajte si pokyny – Každých tri až šesť mesiacov si preštudujte dokumenty o ochrane zdravia a bezpečnosti, ktoré vám poskytol váš zamestnávateľ, aby ste si osviežili pamäť na osvedčené postupy.
  • Urobte si fotografické dôkazy – V prípade úrazu na pracovisku, ak je to možné, použite svoj smartfón na odfotografovanie zranenia spolu s relevantnými aspektmi na pracovisku, ktoré podľa vás viedli k vášmu zraneniu.
  • Získajte výpovede očitých svedkov – V prípade úrazu na pracovisku požiadajte očitých svedkov, aby vám poskytli podrobný popis toho, čo videli, v písomnej forme a svoje kontaktné údaje.
  • Dodržujte formálne procesy – Vy alebo niekto iný (ak nemôžete) musíte incident nahlásiť svojmu zamestnávateľovi a uistiť sa, že je zaznamenaný v „knihe úrazov“. Ak to nie je možné, zaistite, aby ste to označili aspoň vyššiemu kolegovi, aby sa vytvoril oficiálny záznam o incidente.
  • Posúďte situáciu – Na základe akýchkoľvek fotografických dôkazov alebo svedectiev očitých svedkov môžete mať pocit, že váš zamestnávateľ je čiastočne alebo úplne vinný za vaše zranenie. V takejto situácii môžete požiadať o kompetentnú právnu radu a podať žalobu na nedbalosť zamestnávateľa.