utorok 1. marca 2022

5G: Miliardy vynaložené na budovanie

Podľa technologickej analýzy spoločnosti Omdia o konvergovanom nabíjaní v 5G sa očakáva, že príjem dodávateľov v rokoch 2021 -2026 vzrastie o 5 %: z 1,21 miliardy USD v roku 2021 na 1,56 miliardy USD v roku 2026. Tento rast budú poháňať výlučne konvergované nabíjacie systémy (CCS), ktoré sú navrhnuté tak, aby zbližovali možnosti on-line a off-line nabíjacích funkcií a podporovali širšiu škálu spoplatnených služieb vrátane služieb 5G.

Poskytovatelia komunikačných služieb (CSP) sú pod tlakom, aby speňažili miliardy vynaložené na budovanie 5G. Rozhodujúcim článkom v reťazci speňažovania 5G sú ich systémy spoplatňovania, ktoré boli tradične statické a obmedzené na rozpoznanie hodnoty špecifickej pre telekomunikácie. Z tohto dôvodu sa obracajú na CCS, ktoré sú pripravené na 5G a môžu speňažiť širšiu škálu služieb. Existujú dva hlavné trendy, ktoré vedú k prijatiu CCS. Prvým kľúčovým trendom na prijatie CCS je implementácia 5G samostatných (SA) sietí a skúmanie B2B (2X) obchodných modelov CSP. Aby operátori plne speňažili svoje investície do 5G SA, potrebujú CCS. Mnohí zo 172 operátorov, ktorí komerčne spustili základné služby 5G do konca roka 2021, sa teraz budú rozhodovať o svojich dodávateľoch 5G CCS, pretože sa pripravujú na pokročilejšie služby 5G. Druhým kľúčovým trendom, ktorý vedie k nasadeniu CCS, je rastúci záujem o obchodné modely mobilných virtuálnych sietí operátorov/aktivátorov (MVNO/E) a rastúci počet operátorov mobilných sietí (MNO), ktorí spúšťajú podznačky zamerané na špecifické spotrebiteľské a podnikové segmenty.

Sledovanie podznačiek ukazuje vysokú penetráciu v Severnej Amerike a západnej Európe a výrazný rast podznačiek v Európe a na Strednom východe. Záujem o CCS pramení z flexibility a schopnosti reagovať, ktoré tieto nové značky poskytujú, ako aj z toho, že tieto značky majú väčšiu kontrolu nad všetkými aspektmi skúseností svojich zákazníkov. Správa o vyspelosti riešení konvergentného spoplatňovania v telekomunikačnom priemysle zahŕňa aj 11 profilov dodávateľov riešení CCS a ich stratégie v tejto oblasti. Je založená na zmesi primárneho a sekundárneho výskumu; rozhovory so zainteresovanými stranami v odvetví vrátane prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov riešení CCS; telekomunikačné výsledky z ročného prieskumu Omdia IT Enterprise Insights, ktorý zahŕňal vyše 4.000 podnikových IT ovplyvňovateľov a osôb s rozhodovacou právomocou z celého sveta; výsledky prieskumu OSS/BSS Evolution Survey – 2022 , ktorý skúmal 95 operátorov z celého sveta; a ďalšie vlastné súbory údajov spoločnosti Omdia vrátane nástrojov na sledovanie výnosov, prognóz a zmlúv v oblasti IT, ktoré boli konzultované na podporu analýzy.