piatok 8. apríla 2022

EU: DiscoverEU 2022

DiscoverEU, ktorá umožňuje 18-ročným mladým ľuďom poznávať Európu najmä z vlaku, otvára svoje prvé kolo prihlasovania na rok 2022. Do 21. apríla 12.00 hod. budú môcť mladí ľudia žijúci v krajinách zapojených do programu Erasmus+ požiadať o jeden z 35.000 bezplatných cestovných poukazov (tzv. travel pass). Pre tých, ktorí sa nevedia ľahko dostať na európsku pevninu, kde môžu nastúpiť na vlak, platia výnimky. Preto sa na mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zo zámorských krajín a území, vzdialených oblastí a ostrovov vzťahujú osobitné podmienky.

Tohoročné kolo prihlasovania sa nesie v znamení začlenenia iniciatívy DiscoverEU do programu Erasmus+. Vďaka tejto zmene a vďaka osobitnému financovaniu v rámci Európskeho roka mládeže 2022 bude v roku 2022 dostupných 70.000 cestovných poukazov, z toho 35.000 v oznámenom kole prihlasovania a ďalších 35.000 v kole prihlasovania naplánovanom na október. Začlenením iniciatívy do programu Erasmus+ sa takisto otvárajú dvere pre uchádzačov z Islandu, Lichtenštajnska, zo Severného Macedónska, z Nórska, zo Srbska a z Turecka, ktorí sa do tejto iniciatívy budú môcť zapojiť po prvý raz. Uchádzači narodení medzi 1. júlom 2003 a 30. júnom 2004, ktorí uspejú vo výberovom kvíze, budú môcť v čase od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 stráviť až 30 dní cestovaním po Európe. Tí, ktorí oslávia 18. narodeniny až v druhej polovici roka, sa o poukazy budú môcť uchádzať v októbrovom kole. 

Držitelia cestovných poukazov dostanú navyše aj zľavovú kartu DiscoverEU. Vďaka tejto novinke budú môcť vo všetkých oprávnených krajinách využiť prístup k vyše 40.000 možných zliav na verejnú dopravu, kultúrne, ubytovacie, stravovacie, športové a iné služby. S cieľom rozšíriť vzdelávací rozmer účasti na iniciatíve DiscoverEU sa prostredníctvom národných agentúr programu Erasmus+ budú konať informačné sedenia a stretnutia, ktoré pripravia mladých cestovateľov na ich cestu a poskytnú im možnosť získať skúsenosť s partnerským učením. Takýmito stretnutiami sa iniciatíva DiscoverEU okrem iného snaží podporiť diskusie o udržateľnosti, kultúre a európskej identite. Osobitný dôraz sa kladie na inklúziu. Účastníci so zdravotným postihnutím alebo inými zdravotnými problémami môžu cestovať v sprievode. Okrem pokrytia cestovných nákladov sa poskytuje aj ďalšia individuálna pomoc.