piatok 8. apríla 2022

Bankrot: Medziročný nárast

V prvom štvrťroku 2022 zbankrotovalo 2.309 Slovákov. Podľa spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.250 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast až o 84,72 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy od októbra do decembra 2021 zbankrotovalo 2.892 dlžníkov, ich v prvej štvrtine roka 2022 bolo o 20,16 percenta menej. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2022 zbankrotovalo 60.371 obyvateľov Slovenskej republiky.

„Dôvodom výrazne nižšieho počtu osobných bankrotov v prvom štvrťroku minulého roka boli na jednej strane vtedajšie vládne obmedzenia v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu a na druhej strane aj prísnejšie legislatívne podmienky, keďže začalo platiť, že o osobný bankrot môže požiadať iba dlžník s minimálne rok trvajúcou exekúciou. Zo štatistík z predchádzajúceho mesiaca chceme upozorniť na skutočnosť, že zbankrotovalo 82 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Ľudia bez vlastného domova tak predstavujú takmer 10 percent z celkového počtu osobných bankrotov. Zároveň sme zaznamenali aj bankrotujúcich 27 manželských párov“, upresnila Jana Marková. 

V marci 2022 bolo na Slovensku vyhlásených 843 osobných bankrotov. V porovnaní s marcom 2021 s 284 osobnými bankrotmi to predstavuje medziročný nárast až o 196,83 percenta. V porovnaní s februárom 2022, keď zbankrotovalo 732 dlžníkov, ich v treťom mesiaci 2022 bolo o 15,16 percenta viac. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 827 konkurzov (98,10 percenta) a 16 dlžníkov (1,90 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v marci 2022 ich bolo 69 (8,19 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 774 (91,81 percenta) na majetok nepodnikateľov. V marci 2022 súdy zrušili 832 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 815 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 17 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v marci 2022 ich pripadalo na mužov 518 a na ženy 325. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži. V medziročnom porovnaní sa ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov zvýšil o 1,94 percentuálneho bodu (59,51 percenta v marci 2021 vs. 61,45 percenta v marci 2022). Podiel žien v marci 2022 medziročne o 1,94 percentuálneho bodu klesol (40,49 percenta v marci 2021 vs. 38,55 percenta v marci 2022). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v marci 2022, malo 2,32 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v marci 2021 ich bolo 6,51 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,46 percenta dlžníčok (v marci 2021 ich bolo 6,09 percenta). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi spolu stali tridsiatnici s 30,13 percentami (28,52 percenta v marci 2021), za nimi nasledovali štyridsiatnici s podielom 28,59 percenta (24,65 percenta v marci 2021). Najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom – 165, v Banskobystrickom – 137 a v Nitrianskom kraji – 137, naopak najmenej v Bratislavskom kraji – 52. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v každom kraji vzrástol, najviac v Nitrianskom – až o 2 183,33 percenta (zo 6 na 137).