streda 6. apríla 2022

On-line: obnovdom.sk

Kritériá postupu pri realizácii obnovy 30-tisíc rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Výzva bude vyhlásená v 3. štvrťroku 2022 a následne do konca roka budú uzatvorené zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Informácie o pripravovanej výzvy môžu záujemcovia získať na bezplatnej Zelenej linke MŽP SR: 0800 144 440 a na webe obnovdom.sk. Postupne pribudne aj 10 regionálnych kancelárií v krajských mestách, ale s ohľadom na spádové oblasti pribudnú aj kancelárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Zvýhodnenou skupinou budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím dieťaťa. Efekt, ktorý sa od obnovy očakáva, je pre všetkých žiadateľov rovnaký – zlepšiť tepelno-technické vlastnosti domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých, podľa jeho finančných možností. Náklady mu budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy, alebo uvoľňované z účtu priebežne.

Dôležitým kritériom je vek rodinného domu. Vlastník môže získať financie na obnovu 10 a viac ročného domu na základe listu vlastníctva. Sociálne alebo zdravotne znevýhodnení žiadatelia budú môcť požiadať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. Štandardná skupina žiadateľov môže dostať 60 % dotáciu. Dôležitou podmienkou je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020.