pondelok 4. apríla 2022

EU: Zelená dohoda - nové návrhy

Vďaka balíku nových návrhov Európskej zelenej dohody sa v Európskej únii majú udržateľné výrobky stať normou, podporia sa obehové obchodné modely a posilní sa postavenie spotrebiteľov v záujme zelenej transformácie. Európska komisia v súlade s akčným plánom pre obehové hospodárstvo navrhuje nové pravidlá, aby takmer všetok fyzický tovar na trhu Európskej únie bol viac šetrný k životnému prostrediu, obehovejší a energeticky účinnejší počas celého svojho životného cyklu, a to od fázy návrhu cez každodenné používanie, zmenu účelu až po koniec životnosti.

Komisia takisto predložila novú stratégiu, ktorej cieľom je zvýšiť životnosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť textilných výrobkov, riešiť otázku rýchlej módy, textilného odpadu a likvidácie nepredaných textilných výrobkov a zabezpečiť, aby sa pri ich výrobe v plnej miere dodržiavali sociálne práva. Cieľom tretieho návrhu je posilniť vnútorný trh so stavebnými výrobkami a zabezpečiť, aby bol zavedený regulačný rámec vhodný na to, aby sa plnili naše ciele v oblasti udržateľnosti a klímy aj pokiaľ ide o zastavané prostredie. Balík nakoniec obsahuje návrh nových pravidiel na posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie, vďaka ktorým budú spotrebitelia lepšie informovaní o environmentálnej udržateľnosti výrobkov a lepšie chránení pred environmentálne klamlivou reklamou.

Komisia návrhmi predkladá nástroje slúžiace na prechod na skutočne obehové hospodárstvo v EÚ: zbavené závislosti od energie a zdrojov, odolnejšie voči vonkajším otrasom a rešpektujúce prírodu a zdravie ľudí. Návrhy vychádzajú z úspechu existujúcich pravidiel EÚ v oblasti ekodizajnu, vďaka ktorým sa dosiahlo pozoruhodné zníženie spotreby energie v EÚ a významné úspory pre spotrebiteľov. Len v roku 2021 spotrebitelia vďaka existujúcim požiadavkám na ekodizajn ušetrili 120 miliárd EUR. Pravidlami sa takisto dosiahlo 10 % zníženie ročnej spotreby energie v prípade výrobkov, na ktoré sa tieto požiadavky vzťahujú. Do roku 2030 sa môže vďaka novému rámcu ušetriť primárna energia v objeme 132 miliónov ton ropného ekvivalentu, čo zodpovedá zhruba 150 miliardám kubických metrov zemného plynu, čo je takmer ekvivalent dovozu ruského plynu do EÚ.