streda 6. apríla 2022

Aktuálne: Respirátory zatiaľ zostávajú

Od stredy 6. apríla 2022 pri vstupe na Slovensko nie je nariadená registrácia do systému eHranica a končí tiež povinná karanténa pre nezaočkovaných proti COVID-19. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 28/2022, ktorou sa nariaďovali tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR, bola zrušená.

Odporúča sa však sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov COVID-19 kontaktovať všeobecného lekára, resp. pediatra. Zároveň od 6. apríla 2022 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri (povinnosť, ak sa ste sa nachádzali menej ako dva metre od osoby mimo spoločnej domácnosti).

Naďalej ostáva povinnosť nosiť respirátor:
  • na hromadných podujatiach ako v interiéri, tak aj v exteriéri,
  • vo všetkých interiéroch verejných budov - úrady, obchody, prevádzky služieb, budovy športových a kultúrnych podujatí, pracoviská a podobne,
  • v prostriedkoch verejnej dopravy - MHD, vlaky, prímestské a diaľkové autobusy,
  • v preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti - taxislužby, lanovky, vozidlá prepravujúce napr. pracovníkov do zamestnania alebo ubytovania.
Rozsah výnimiek zostáva bez zmeny, podrobný zoznam je uvedený v novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 31/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.