utorok 5. apríla 2022

Novinka: Zmeny pri narodení dieťaťa

Od začiatku apríla tohto roku sa hlásenie o narodení dieťaťa aj overovanie podmienok na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa podáva elektronicky. Zdravotnícke zariadenia na Slovensku sa budú do systému pripájať postupne v priebehu mesiaca, kedy funguje služba duálne v papierovej aj v elektronickej forme.

Ďalšiu fázu elektronických služieb v zdravotníctve sprístupnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Nová e-služba umožní zdravotníckym pracovníkom zapísať narodenie dieťaťa elektronicky do informačného systému NCZI, ktoré informáciu odošle ďalej do Centrálneho informačného systému matrík. 

Zmeny sa od 1. apríla 2022 dotknú aj zápisu údajov na príspevok pri narodení dieťaťa. Ošetrujúci lekár pri prepustení matky po pôrode zapíše v lekárskej prepúšťacej správe prostredníctvom funkcionality e-vyšetrenie v e-zdraví NCZI aj údaje na príspevok. Rovnaké údaje bude mať možnosť zapísať prostredníctvom e-zdravia do záznamu z odborného vyšetrenia aj lekár gynekologicko-pôrodníckej ambulancie a pediater. Lekármi zapísané údaje v systéme e-zdravie si príslušný úrad práce overí a potvrdí splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení.