štvrtok 7. apríla 2022

SR: Príspevok na ubytovanie

O príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska môžu žiadať už aj majitelia hotelov a penziónov na Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo postup s podrobnými informáciami na webovej stránke www.mindop.sk/lex-ukrajina. Je tu k dispozícii aj vzor zmluvy s požadovanými prílohami. 

Rezort dopravy odporúča vyplnenú zmluvu vytlačiť, podpísať a poslať na ministerstvo ako základ pre zmluvný vzťah rámcového charakteru. Podpísanú zmluvu odošle ministerstvo späť hotelierovi a následne bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv. V žiadosti o príspevok je potrebné vypísať konkrétne mená odídencov, ktorí majú štatút dočasného útočiska. Ďalej je potrebné doložiť všetky potrebné doklady a poslať ich na ministerstvo, ktoré ich bude kontrolovať a následne bude posielať schválenú výšku príspevku. Po implementácii elektronického formulára na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk bude možné žiadať o príspevok aj elektronicky. 

Ubytovacie zariadenia na Slovensku môžu dostať príspevok na ubytovanie odídenca z Ukrajiny v súvislosti s vojnovým konfliktom 7,70 eura za jednu noc. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov, dostanú príspevok 3,85 eura za jednu noc ubytovania odídenca. Vyplýva to z nariadenia  ministerstva dopravy, ktoré 30. marca 2022 schválila vláda SR.