štvrtok 7. apríla 2022

Upozorňujeme: Nebezpečný podnos s bambusom

Cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) bol zaslaný oznam z Českej republiky o nepovolenom použití bambusu v melamínovom podnose HUBERT TRAY (W27xL38 cm, EAN kód: 5710046019298, číslo výrobku: 4911272, výrobná dávka: 1021, materiál: melamín, bambus) vyrobenom v Číne pre JYSK a/s, Dánsko. Distribuovaný bol do rôznych európskych štátov vrátane SR v celkovom množstve 2.760 ks.

Kvôli obsahu bambusu nie je podnos v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Používanie bambusu a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže podľa Úradu verejného zdravotníctva SR predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov. To môže viesť k migrácii niektorých látok do potravín (formaldehyd, melamín) v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity. Z uvedeného dôvodu sa výrobok sťahuje z trhu.

Keďže sa uvedený výrobok môže ešte nachádzať nielen na slovenskom trhu, spotrebiteľom sa odporúča tento výrobok nekupovať, už zakúpený výrobok nepoužívať a prípadne ho vrátiť predajávajúcemu.