piatok 17. júna 2022

Aktuálne: Ceny plynu

Inflácia na Slovensku láme rekordy a spotrebiteľov netrápia iba vysoké ceny potravín. Veľké obavy sú aj z očakávaného rastu cien energií ako aj ich dostupnosti. Prvé konkrétnejšie ceny plynu od budúceho roku boli oznámené pre domácich odberateľov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP).

Ceny plynu pre slovenské domácnosti majú byť v budúcom roku podľa ministra hospodárstva vyššie o 34 až 59 %. Nižšiu sumu majú získať tí odberatelia, ktorí od augusta do konca tohto roka uzatvoria s SPP štvorročnú zmluvu. Domácnosti, ktoré uzatvoria zmluvu iba na jeden rok, zaplatia za dodaný plyn viac.

Pri štvorročnej zmluve na odber plynu tak má cena plynu pre domácnosti na Slovensku vzrásť o 20 % a aktuálnu 12 % infláciu: zo súčasnej ceny 43 eur za megawatthodinu (MWh) vrátane prepravy, distribúcie a DPH vzrastie koncová cena pre zákazníkov na 57 eur. V ďalších rokoch zmluvy by sa cena mala zvyšovať už iba o infláciu. Pri jednoročnej zmluve sa má cena plynu zvýšiť o 42 % a percentá inflácie.