štvrtok 16. júna 2022

SEPA: Okamžité platby

Okamžité platby sa za prvé tri mesiace fungovania stali na Slovensku veľmi obľúbené, čo potvrdzujú aktuálne údaje Národnej banky Slovenska: na účty v rámci Slovenska bolo ku koncu apríla tohto roku odoslaných 5,590 milióna okamžitých platieb, cezhranične bolo odoslaných 242.000 a prijatých 202.000 platieb. Ďalším míľnikom bude zapojenie ostatných slovenských bánk a aj štátu prostredníctvom Štátnej pokladnice.

Keďže okamžité platby sú dostupné pre klientov prakticky nepretržite, ich zavedenie si vyžaduje značný zásah do bankových systémov. Musia byť pritom zachované prísne štandardy z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí. Systémy monitorovania rizík a podvodov musia byť nastavené tak, aby poskytovali a podporovali dobrú používateľskú skúsenosť, zároveň, aby dokázali čeliť výzvam vyplývajúcim z nepretržitej prevádzky.

Výhody SEPA okamžitých platieb
• rýchlosť - prevod finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi v priebehu niekoľkých sekúnd,
• elektronické platby uskutočniteľné kedykoľvek a kdekoľvek,
• lepší cash-flow manažment vďaka nepretržitej dostupnosti 24/7/365,
• jedna schéma pre národné aj cezhraničné platby v eurách,
• maximálna suma pokrýva potreby príslušných segmentov (transakčný limit 100 000 eur),
• podpora nových technológií,
• potenciál náhrady hotovosti,
• harmonizácia platieb v eurách,
• bezpečnosť a súlad s ďalšou legislatívou.