streda 15. júna 2022

EU: Certifikát Digital COVID

Európsky parlament a Rada prijali návrh Európskej komisie o predĺžení platnosti certifikátu EÚ o digitálnom COVID o jeden rok. Predĺženie umožní osobám naďalej používať svoj certifikát na cestovanie po celej Európskej únii po dátume uplynutia platnosti nariadenia, ktorým je 30. jún 2022.

Európsky parlament a Rada sa tiež dohodli na zavedení niektorých dodatočných zmien do systému digitálnych certifikátov COVID EÚ, aby bol pre občanov ešte dostupnejší. Členské štáty budú môcť najmä vydávať osvedčenia účastníkom klinických skúšok a budú uznávať ďalšie typy testov na antigén.

Európsky parlament a Rada budú musieť formálne prijať politickú dohodu. Do 31. decembra 2022 Európska komisia zverejní správu o digitálnom certifikáte COVID EÚ, ku ktorej môže byť priložený návrh na skrátenie obdobia uplatňovania nariadenia s prihliadnutím na vývoj epidemiologickej situácie.