štvrtok 16. júna 2022

NCZI: Slováci a lieky

Spotreba liekov vlani na Slovensku podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) medziročne opäť rástla. Aj v roku 2021 boli najviac predpisovanými lieky na srdcovo-cievny systém. Z voľnopredajných liekov si pacienti kupovali najčastejšie lieky na dýchacie cesty.

Po roku 2020, kedy sa objavila pandémia ochorenia COVID-19 a spotreba liekov medziročne poklesla, bol už v roku 2021 zaznamenaný opätovný medziročný nárast spotreby humánnych liekov. Celková finančná úhrada za lieky medziročne stúpla o 7,7 % na 1.968,3 mil. eur, z čoho zdravotné poisťovne uhradili 1.467,1 mil. eur a pacienti zaplatili 501,1 mil. eur. Spotreba liekov vyjadrená počtom balení medziročne vzrástla o 7,3 % a predstavovala 159,6 mil. balení. Z tohto počtu najväčší podiel vydaných balení tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (58,6 %) a voľnopredajné lieky (25,7 %). Nasledovali lieky vydané na recept, ktoré si však platili pacienti v plnej výške (8,0 %) a lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie (7,7 %).

K najviac predpisovaným liekom patrili lieky na kardiovaskulárny systém (25,9 mil. balení) a nervový systém (14,1 mil. balení). Z konkrétnych liekov boli najčastejšie predpisované analgetikum NOVALGIN a lieky na kardiovaskulárny systém NEBILET a AGEN. Najčastejšie kupovanými voľnopredajnými liekmi boli lieky na ochorenia respiračného systému (10,0 mil. balení), tráviacieho traktu a metabolizmu (8,7 mil. balení) a nervového systému (7,6 mil. balení). Najviac zaplatili pacienti za lieky na respiračný systém (56,7 mil. eur), tráviaci trakt a metabolizmus (55,1 mil. eur) a muskuloskeletárny systém (42,6 mil. eur). Najviac kupovanými voľnopredajnými liekmi boli PARALEN, MUCONASAL PLUS a ACYLPYRIN.

Spotreba predpísaných zdravotníckych pomôcok (212,3 mil. balení) sa oproti roku 2020 zvýšila o 0,2 %. Poisťovne za ne uhradili 506,4 mil. eur a pacienti doplácali 47,2 mil. eur. Množstvo vydaných dietetických potravín (4,0 mil. balení) sa medziročne zvýšilo o 2,9 %. Úhrada poisťovní predstavovala 32,4 mil. eur a doplatok občanov 5,9 mil. eur.