utorok 14. júna 2022

Digitalizácia: Často končí pri Facebooku a e-shopoch

Polovica Čechov vníma svoje digitálne schopnosti na nadpriemernej, alebo dokonca na veľmi vysokej úrovni. Medzi Slovákmi je podiel takýchto ľudí dokonca ešte o niekoľko percent vyšší. Vysoké je aj percento Slovákov a Čechov, ktorí si nové technológie a aplikácie osvojujú s radosťou. Napriek tomu sa stále nájdu oblasti, kde digitálne riešenia populárne nie sú. 

Prevažná väčšina Slovákov a Čechov (vyše 80 %) podľa prieskumu, ktorý pre IT spoločnosť Solitea vypracovala agentúra EMA dáta (31.3.2022, 1.145 respondentov) každodenne používa e-mail, nasledujú sociálne siete – tie každý deň otvárajú zhruba tri štvrtiny ľudí v oboch štátoch. Polovica každodenne používa on-line bankovníctvo a nejakú formu zábavy, či už ide o streamovanie videa, hudby, hranie hier alebo hazard. Necelých 40 % Slovákov tiež na každodennej báze nakupuje on-line a 20 % navštevuje on-line bazáre. Medzi Čechmi je to veľmi podobné. Nezanedbateľný podiel oboch národov používa on-line služby, ktoré boli pred pandémiou ešte málo populárne. Niekoľkokrát do týždňa si objednáva jedlo on-line s donáškou každý piaty Slovák či Čech. Pri covidových lockdownoch, kedy reštaurácie fungovali len v donáškovom režime, si ľudia na túto službu zvykli a ani pri uvoľnení opatrení ju neprestali využívať. Časť populácie mala v poslednom roku skúsenosť s on-line vzdelávaním (26 % SK, 29 % CZ) či on-line voľnočasovými aktivitami, ako sú cvičenia, hobby a kurzy (17 % SK, 20 % CZ). Okolo 21 % Slovákov aj Čechov v poslednom roku tiež komunikovalo on-line s úradmi alebo zdravotnými poisťovňami. 

Na Slovensku prevládajú ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že technologické novinky a aplikácie vyhľadávajú. Do tejto kategórie sa zaradilo 38 % respondentov. O percento menej bolo tých, ktorí údajne už žiadne nové digitálne pomôcky nepotrebujú. Práve do tejto skupiny sa zaradilo najviac opýtaných v Česku, presne 42 %. Čechov, ktorí idú novým aplikáciám proaktívne naproti, je tretina. Slováci si nové technológie a aplikácie osvojujú rýchlejšie než Česi, čo potvrdili aj odpovede na otázku, aké komunikačné kanály oba národy využívajú so svojimi blízkymi. Zatiaľčo v Česku stále prevláda klasický telefonický hovor (45 %), Slováci so svojimi blízkymi najčastejšie volajú prostredníctvom aplikácií ako Whatsapp, Messenger a pod. (40 %). Telefonát volí o 3 % menej respondentov. Tretím najpopulárnejším kanálom pre komunikáciu so svojimi blízkymi je v Česku aj na Slovensku chat (SK 19 %, CZ 17 %).

Hoci sa on-line verzie mnohých ešte donedávna čisto off-line oblastí v životoch Čechov a Slovákov ujali na každodennej báze, niektoré činnosti riešia stále po starom. To je prípad účtovníctva. Hoci existuje množstvo nástrojov, ktoré účtovníctvo automatizujú alebo prinajmenšom sprehľadňujú a zjednodušujú, najväčší podiel Čechov (30 %) aj Slovákov (34 %) ho radšej delegujú na niekoho iného, napríklad na účtovníčky. Ďalej 11 % Čechov a 15 % Slovákov si ho vedie v počítačových tabuľkách, 14 % a 18 % na papieri a nejaký digitálny účtovný nástroj používajú jednotky percent opýtaných respondentov.