streda 15. júna 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy v apríli 2022

Mzdy v apríli 2022 síce na Slovensku medziročne rástli, opäť však prevažne pomalšie ako inflácia. Najdynamickejšie sa podľa Štatistického úradu SR dvihli v ubytovaní, skoro o tretinu. Naopak klesli vo vybraných trhových službách a priemysle. Aj počet zamestnancov výraznejšie vzrástol v ubytovaní o 16,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,3 % a tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 %. 

O menej než štyri percentá sa zvýšila zamestnanosť v doprave a skladovaní, maloobchode, predaji a oprave motorových vozidiel, stavebníctve a vo veľkoobchode. Pokles počtu zamestnaných ľudí do 1 % vykázali dve odvetvia – priemysel, ktorý zamestnáva najviac ľudí, a to o 0,2 % a súčasne vybrané trhové služby o 0,5 %. V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 8 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 8,9 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,8 %. V predaji a oprave motorových vozidiel sa počet zamestnancov počas prvých štyroch mesiacov 2022 nezmenil, mierny úbytok nastal len v priemysle (o 0,1 %).

V apríli 2022 sa medziročne majvýraznejšie zvýšili mzdy v ubytovaní (o 29,7 % na 908 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 13,1 % na 630 eur). Dvojciferný rast miezd bol zaznamenaný aj v stavebníctve (o 11,9 % na 896 eur), predaji a oprave motorových vozidiel (o 11,6 % na 1.229 eur) a v maloobchode (o 11,3 % na 944 eur). Najnižší rast miezd bol v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, v informačných a komunikačných činnostiach (o 4 % na 2.276 eur). V priemysle, kde je zamestnaných najviac ľudí, mzdy oproti aprílu 2021 vzrástli o 7 %. Po zohľadnení vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) sa reálne mzdy zvýšili najviac v ubytovaní, a to až o 16 %. Reálna mzda klesla najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach o 7 %, vo vybraných trhových službách o 5,7 % a v doprave a skladovaní o 5,5 %. V súhrne za prvé štyri mesiace roku 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 27,5 % (862 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali informačné a komunikačné činnosti o 6,2 % (2.260 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda reálne vzrástla najviac v ubytovaní (o 16 %). Naopak, najvyšší pokles reálnej mzdy bol v informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 %.