pondelok 13. júna 2022

EU: 2,4 miliardy eur na urýchlenie zelenej transformácie

Tretí investičný cyklus modernizačného fondu uzatvára 2,4 miliardy eur pre 7 prijímateľských krajín na modernizáciu energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energií vytýčené na obdobie do roku 2030: v Rumunsku (1391,6 milióna eur), Česku (520 miliónov eur), Poľsku (244,2 milióna eur), Litve (85 miliónov), Maďarsku (74,3 milióna eur), na Slovensku (49,5 milióna eur) a v Chorvátsku (40 miliónov). 

Z modernizačného fondu sa podporuje 45 investičných návrhov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, modernizácie energetických sietí a energetickej efektívnosti v sektore energetiky, priemysle, budovách i doprave, ako aj náhrada výroby energie z uhlia výrobou z paliva s nižšou uhlíkovou náročnosťou. Príklady investícií:
  • modernizácia systémov verejného osvetlenia v obciach, premena uhlia na biomasu a plyn v diaľkovom vykurovaní a zariadeniach ETS, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti v Česku,
  • výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Chorvátsku,
  • renovácia verejných budov, zvyšovanie energetickej efektívnosti v Litve,
  • výstavba ôsmich fotovoltických parkov a dvoch plynových turbín s kombinovaným cyklom, v ktorých sa lignit na výrobu elektriny nahradí obnoviteľnými zdrojmi a plynom, a modernizácia elektrických sietí v Rumunku,
  • zlepšenie energetickej efektívnosti priemyslu v Poľsku,
  • inštalácia zariadení na uskladňovanie energie na zlepšenie bezpečnosti siete v Maďarsku,
  • obnova a rozšírenie sietí diaľkového vykurovania a chladenia na Slovensku.
Lehota, ktorú prijímateľské členské štáty majú na predloženie investičných návrhov na možnú pomoc z modernizačného fondu, uplynie 16. augusta 2022 v prípade neprioritných návrhov (teda investícií, ktoré nespadajú do prioritných oblastí fondu) a 13. septembra 2022 v prípade prioritných návrhov (teda investícií, ktoré spadajú do prioritných oblastí).