streda 15. júna 2022

Aktuálne: Finančné problémy aj zmena klímy

Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu The Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey (14.808 príslušníkov generácie Z a 8.412 mileniálov, 46 krajín) príslušníci generácie Z a mileniáli sú hlboko znepokojení stavom sveta a aktívne sa snažia nájsť rovnováhu medzi výzvami každodenného života a túžbou po spoločenskej zmene.

Mileniáli (36 %) a generácia Z (29 %) sa zhodujú v tom, že ich najväčšou obavou sú rastúce náklady na život. Takmer polovica príslušníkov týchto generácií žije od výplaty k výplate a obáva sa, že nebude schopná pokryť svoje výdavky. To pravdepodobne ovplyvňuje aj ich schopnosť sporiť a vysvetľuje, prečo zhruba tretina respondentov necíti finančnú istotu a obáva sa, že nebudú môcť spokojne odísť do dôchodku. Viacerí príslušníci generácie Z (43 %) a mileniáli (33 %) majú popri svojom hlavnom zamestnaní druhú platenú prácu na čiastočný alebo plný úväzok. Malé, ale rastúce percento sa tiež sťahuje do lacnejších miest a využíva finančné výhody práce na diaľku.

Obrovským problémom pre obe generácie sú klimatické zmeny. Tri štvrtiny respondentov súhlasia s tvrdením, že pokiaľ ide o klimatickú krízu, svet sa nachádza v zlomovom bode, a menej ako polovica je optimistická, že úsilie o záchranu planéty bude úspešné. Prevažná väčšina oboch generácií (90 %) vynakladá aspoň určité úsilie na zníženie vlastného vplyvu na životné prostredie, pričom sa primárne zameriavajú na bežné činnosti, akými sú používanie recyklovateľných predmetov alebo nakupovanie lokálnych a ekologických potravín. Viacerí sú dokonca ochotní míňať za svoje rozhodnutia viac peňazí – 64 % príslušníkov generácie Z by zaplatilo viac za nákup ekologicky udržateľného výrobku v porovnaní s 36 %, ktorí by si vybrali lacnejší, no menej udržateľný výrobok.

Pre mileniálov a generáciu Z sú dôležitými témami aj stres a snaha o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Približne štyria z desiatich respondentov uviedli, že sú v strese stále alebo väčšinou, a takmer polovica opýtaných sa cíti vyhorená v dôsledku pracovného tlaku. Tri štvrtiny respondentov tvrdia, že by uprednostnili hybridnú prácu alebo prácu na diaľku, a mnohí by chceli flexibilnejší pracovný čas. Zamestnávatelia by preto mali podnikať také kroky, aby nemali problém získať a udržať si kvalitných zamestnancov. Ak budú zamestnanci vidieť, že sa firma usiluje o vytváranie zdravého pracovného prostredia a kladie dôraz na udržateľnosť a budovanie rozmanitejšej a inkluzívnejšej kultúry, je veľká pravdepodobnosť, že u svojho zamestnávateľa zostanú dlhodobo.